Anunțuri 2019 - Primaria Sulina

Du-te la conținut

Anunțuri 2019

De interes public > Arhivă anunțuri

În această secțiune regăsiți diverse anunțuri
postate în anul 2019 pe pagina web a
Primariei orașului Sulina.

Arhivă Primaria Sulina
 • Primăria orașului Sulina organizează în data de 04.11.2019 - proba scrisă, concurs pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de inspector în cadrul Compartimentului transport public local... (anunțul conține și fișa postului)... (data publicării: 02 octombrie 2019).
 • Dispoziția primarului orașului Sulina nr.251/26.09.2019 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sulina în ședință extraordinară în data de 30.09.2019, ora 13:00... (data publicării: 26 septembrie 2019).
 • Primăria orașului Sulina, titular al proiectului „Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Sulina“, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.R.B.D.D., respectiv continuarea procedurii privind emiterea aprobării de dezvoltare... (data publicării: 26 septembrie 2019).
 • Administrația Rezervației Biosferei Delta Dunării anunță publicul interesat asupra parcurgerii etapei de încadrare de adoptare a Planului de mobilitate urbană durabilă, titular Primăria oraș Sulina, fără aviz de mediu, respectiv de adoptare a planului fără aviz de mediu și neefectuarea evaluării adecvate și a Studiului de Evaluare Adecvată... (data postării: 25 septembrie 2019).
 • Primăria orașului Sulina anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Serviciul Integrat de Transport Public Urban în Contextul Dezvoltării Durabile a Orașului Sulina“... (data publicării: 19 septembrie 2019).
 • Nava școală „Mircea“ va staționa în portul Sulina și va putea fi vizitată de către populația civilă pe data de 22 septembrie 2019, între orele 09:00 - 15:00... (data publicării: 18 septembrie 2019).
 • Dispoziția primarului orașului Sulina nr.245 din 17 septembrie 2019 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sulina în ședință extraordinară în data de 19.09.2019, ora 12:00... (data publicării: 17 septembrie 2019).
 • Serviciul Fiscal Orășenesc Sulina anunță vânzarea unor bunuri imobile prin licitație (a treia licitație)  în data de 26 septembrie 2019... (data postării: 17 septembrie 2019).
 • Afiș-invitație la sărbătorirea Zilei Europene a Patrimoniului în comunitate.
 • Explicații despre votul în străinătate și votul prin corespondență.
 • Direcția Silvică Tulcea - Ocolul Silvic Tulcea, titular al „Planului de amenajament pentru fondul forestier gospodărit de RNP - Romsilva prin Direcția Silvică Tulcea, Ocolul Silvic Tulcea, amplasat în județul Tulcea, pentru perioada 2019 - 2023, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu Evaluare adecvată de către A.R.B.D.D. Tulcea... (data postării: 03 septembrie 2019).
 • Anunț privind rezultatele selecției dosarelor de înscriere la concursul organizat pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție, temporar vacant, de Inspector... Serviciul urbanism, amenajarea teriroriului... (data publicării: 30 august 2019).
 • Dispoziția primarului orașului Sulina nr.228/26.08.2019 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sulina în ședință ordinară în data de 30.08.2019, ora 10:00... (data publicării: 26 august 2019).
 • Primăria orașului Sulina organizează în data de 10 septembrie 2019 - proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție, temporar vacantă, de inspector în cadrul Serviciului urbanism, amenajarea teritoriului, domeniul public și privat, lucrări publice, investiții, mediu, pază, menținerea, întreținerea și utilizarea pajiștilor... (data postării: 22 august 2019).
 • Unitatea Militară 02248 București intenționează să solicite de la A.N. „Apele Române“ - Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, Aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea obiectivului „Lucrări de intervenție și modernizare în cazarma 3521 Sulina“... (data publicării: 13 august 2019).
 • Serviciul Fiscal Orășenesc Sulina anunță vânzarea unor bunuri imobile prin licitație (a treia licitație) în data de 19 august 2019... (data postării: 12 august 2019).
 • Serviciul Fiscal Orășenesc Sulina anunță vânzarea unor bunuri imobile prin licitație (a doua licitație) în data de 26 august 2019... (data postării: 12 august 2019).
 • Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Delta“ al județului Tulcea recrutează candidați pentru Școala de subofițeri de pompieri și protecție civilă „Pavel Zăgănescu“ Boldești, sesiunea ianuarie 2020... (data postării: 12 august 2019).
 • Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului, în parteneriat cu Autoritatea Națională pentru Protecția Copilului și Adopție, vă informează că în perioada august - septembrie este deschisă campania de recrutare a persoanelor care doresc să devină asistent maternal profesionist... (data postării: 12 august 2019).
 • Dispoziția primarului orașului Sulina nr.181 privind convocarea Consiliului Local al orașului Sulina în ședință ordinară în data de 31.07.2019, ora 12:00... (data publicării: 26 iulie 2019).
 • Serviciul Fiscal Orășenesc Sulina anunță organizarea unei licitații pentru vânzarea unor bunuri imobile (prima licitație) în data de 29 iulie 2019, ora 10:00... (data publicării: 17 iulie 2019).
 • Primăria orașului Sulina anunță intenția de elaborare a Planului Urbanistic Zonal în scopul construirii unui complex de căsuțe cazare... (data publicării: 17 iulie 2019).
 • Consiliului Județean Tulcea anunță publicul interesat asupra deciziei de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Crearea infrastructurii de agrement în zona turistică Sulina“, județul Tulcea... (data publicării: 16 iulie 2019).
 • Consiliul Local al orașului Sulina și Primăria orașului Sulina vă invită să participați la cea de-a doua ediție a Festivalului de pop-rock autohton pentru tineret „Porto Franco“, ce se va desfășura în Sulina pe parcursul a două zile: 27 și 28 iulie 2019... (data publicării: 13 iulie 2019).
 • Zvanof Valentin - titular al Planului Urbanistic Zonal „Construirea unei pensiuni“ - anunță publicul interesat asupra parcurgerii etapei de încadrare privind stabilirea procedurii de realizare a evaluării de mediu... (data publicării: 12 iulie 2019).
 • Serviciul Fiscal Orășenesc Sulina anunță organizarea unei licitații pentru vânzarea unor bunuri imobile (a doua licitație) în data de 19 iulie 2019, ora 09:00... (data publicării: 12 iulie 2019).
 • Consiliul Local al orașului Sulina propune spre dezbatere publică textul complet al Regulamentului-Cadru privind procedura de închiriere a bunurilor aflate în domeniul public al orașului Sulina și în administrarea Consiliului Local... (data publicării: 05 iulie 2019).
 • Consiliul Județean Tulcea intenționează să solicite de la Administrația Națională „Apele Române“, Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, Sistemul de gospodărire a apelor Tulcea, aviz de gospodărire a apelor la faza P.U.Z. pentru realizarea lucrărilor „P.U.Z. - Dezvoltare economică a zonei prin utilizarea terenurilor aflate în domeniul public al județului Tulcea și în administrarea R.A. Administrația Zonei Libere Sulina... (data publicării: 03 iulie 2019).
 • S.C. AQUASERV S.A. Tulcea anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.R.B.D.D. Tulcea în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru proiectul: „Proiectul Regional de Dezvoltare a Infrastructurii de Apă și Apă Uzată în Județul Tulcea“... (data publicării: 28 iunie 2019).
 • Primăria U.A.T. Sulina anunță publicul interesat asupra elaborării primei versiuni a Planului Urbanistic Zonal - „Reabilitare, modernizare și transformare imobil... cu schimbare de destinație din Centrală termică în Autobază“... (data publicării: 26 iunie 2019).
 • Consiliul Județean Tulcea intenționează să solicite de la A.N. Apele Române,  Administrația Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral, Sistemul de Gospodărire a Apelor Tulcea, aviz de gospodărire a apelor la faza P.U.Z. pentru realizarea lucrărilor: „P.U.Z. - Dezvoltarea economică a zonei prin utilizarea terenurilor aflate în domeniul public al județului Tulcea și în administrarea R.A. Administrația Zonei Libere Sulina“... (data publicării: 25 iunie 2019).
 • Consiliul Local al orașului Sulina este convocat în ședință extraordinară pentru data de 28.06.2019, ora 10:00... (data publicării: 24 iunie 2019).
 • Consiliul Local al orașului Sulina este convocat în ședință extraordinară pentru data de 21.06.2019, ora 10:00... (data publicării: 19 iunie 2019).
 • Anunț intenție elaborare Plan Urbanistic Zonal - Construirea unei pensiuni, oraș Sulina, județul Tulcea... (data publicării: 10 iunie 2019).
 • Serviciul Fiscal Orășenesc Sulina  anunță organizarea unei licitații pentru vânzarea de bunuri imobile/ansamblu de bunuri imobile în data de 19 iunie 2019... (data publicării: 07 iunie 2019).
 • Consiliul Județean Tulcea anunță publicul interesat asupra depunerii raportului privind impactul asupra mediului pentru proiectul „Crearea infrastructurii de agrement în zona turistică Sulina“, propus a fi amplasat în intravilanul Sulina, județul Tulcea, conform Certificatului de urbanism nr.118 din 19.07.2018, emis de Consiliul Ju iunie 2019)dețean Tulcea... (data publicării: 06 iunie 2019).
 • Anunț public privind decizia etapei de încadrare de către A.R.B.D.D. pentru proiectul de Casă de vacanță propus a fi amplasat pe strada Ion Ghica, nr.6A... (data publicării: 30.05.2019).
 • Consiliul Local al orașului Sulina este convocat în ședință ordinară pentru data de 30.05.2019, ora 12:00... (data publicării: 24 mai 2019).
 • Anunț privind organizarea interviului în vederea desemnării membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. ASPL Sulina S.R.L. Sulina... (data postării: 10 mai 2019).
 • Anunț de informare a publicului asupra etapei de elaborare a propunerilor pentru Planul Urbanistic Zonal, reabilitare, modernizare și transformare imobil situat în orașul Sulina, cu schimbare de destinatie din centrală termică în autobază... (data postării: 10 mai 2019).
 • Primăria orașului Sulina intenționează să achiziționeze un apartament în orașul Sulina, cu suprafața utilă cuprinsă între 48-60 mp. Valoarea maximă a achiziției... (data postării: 07 mai 2019).
 • Consiliul Local al orașului Sulina este convocat în ședință extraordinară pentru data de 06.05.2019, ora 12:00... (data publicării: 03 mai 2019).
 • Publicație privind delimitarea și numerotarea secțiilor de votare, precum și stabilirea sediilor în care se va desfășura procesul de votare din data de 26 mai 2019 pentru alegerea membrilor din România în Parlamentul european în anul 2019, în orașul Sulina, județul Tulcea... (data publicării: 25 aprilie 2019).
 • Rezultatul analizei și selecției dosarelor de înscriere pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. ASPL Sulina S.R.L... (data publicării: 25 aprilie 2019).
 • Primăria orașului Sulina și Casa de Cultură Sulina vă invită să participați la „Sărbătoarea scrumbiei albastre“... (data publicării: 01 aprilie 2019).
 • Anunț colectiv pentru comunicarea prin publicitate... (data publicării: 28 martie 2019).
 • Consiliul Local al orașului Sulina este convocat în ședință ordinară pentru data de 29.03.2019, ora 10:00... (data publicării: 25 martie 2019).
 • S.C. SIPKA S.R.L. anunță depunerea la Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ a cererii pentru obținerea autorizației de mediu pentru „Centru colectare deșeuri metalice reciclabile“... (data publicării: 21.03.2019).
 • Anunț privind organizarea interviului în vederea desemnării membrilor Consiliului de Administrație ai S.C. ASPL Sulina S.R.L. - Sulina... (data publicării: 13 martie 2019).
 • În contextul derulării măsurilor cuprinse în „Planul multianual de măsuri privind gestionarea animalelor domestice din perimetrul rezervației biosferei Delta Dunării“ vă punem la dispoziție modelul de cerere pentru emiterea permisului pentru albinărit, cultivarea terenurilor ieșite temporar de sub ape, pășunat, creșterea animalelor... (data publicării: 13 martie 2019).
 • Administrația Rezervației „Delta Dunării“ aduce la cunoștință „Planul multianual de măsuri privind gestionarea animalelor domestice din perimetrul rezervației biosferei Delta Dunării“... (data publicării: 13 martie 2019).
 • Consiliul Local al orașului Sulina este convocat în ședință extraordinară pentru data de 15.03.2019, ora 11:00... (data publicării: 12 martie 2019).
 • Proces-verbal de ședință a Comisiei de soluționare a contestațiilor privind rezultatele interviului pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. ASPL Sulina S.R.L., din data de 06 martie 2019... (data publicării: 06 martie 2019).
 • Consiliul Local al orașului Sulina anunță rezultatul etapei interviu pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. ASPL Sulina S.R.L. - Sulina... (data publicării: 01 martie 2019).
 • Consiliul Județean Tulcea, titular al proiectului „Crearea infrastructurii de agrement în zona turistică Sulina“, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către A.R.B.D.D. în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului pentru respectivul proiect, propus a fi amplasat în intravilan Sulina, județul Tulcea, UTR H NC 810, C.F.30510... (data publicării: 26 februarie 2019).
 • Anunț referitor la aplicarea prevederilor art.41, alin.8 din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr.7 din 1996, cu modificările și completările ulterioare... (data publicării: 22.02.2019).
 • Consiliul Local al orașului Sulina este convocat în ședință ordinară pentru data de 28.02.2019, ora 12:00... (data publicării: 22 februarie 2019).
 • Comitetul de inițiativă pentru promovarea propunerii legislative a cetățenilor a depus la primăria orașului Sulina listele de susținători pentru atestarea calității de cetățean cu drept de vot și a domiciliului... (data publicării: 20 februarie 2019).
 • Consiliul Local al orașului Sulina anunță rezultatul analizei și selecției dosarelor de înscriere pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administrație al S.C. A.S.P.L. Sulina S.R.L. - Sulina... (data publicării: 20 februarie 2019).
 • Primăria orașului Sulina organizează în data de 21 martie 2019 - proba scrisă a concursului pentru ocuparea postului aferent funcției publice de execuție vacantă de inspector în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor...
     - Formular de înscriere...
     - Declarație pe propria răspundere...
     - Fișa postului... (data publicării: 19 februarie 2019).
 • Consiliul Județean Tulcea anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „Crearea infrastructurii de agrement în zona turistică Sulina“... (data publicării: 13 februarie 2019).
 • S.C. AMOREL S.R.L. anunță depunerea la Administrația Rezervației Biosferei „Delta Dunării“ a cererii pentru obținerea autorizației de mediu pentru cherhana... (data publicării: 11 februarie 2019).
 • S.C. ASPL Sulina S.R.L. - Sulina organizează în perioada 25 - 28.02.2019 concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat - șofer categoria „C“  cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată... (data publicării: 06 februarie 2019).
 • S.C. ASPL Sulina S.R.L. - Sulina organizează în perioada 25 - 28.02.2019 concurs pentru ocuparea a două posturi de conducător de șalupă fluvială cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată... (data publicării: 06 februarie 2019).
 • Propunere Proiect de hotărâre privind aprobarea „Regulamentului pentru ocuparea temporară a domeniului public sau privat în orașul Sulina și modalitatea de încasare a taxelor aferente“ pentru anul 2019...  (data publicării: 01 februarie 2019).
 • Consiliul Local al orașului Sulina anunță organizarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administrație al S.C. A.S.P.L. Sulina S.R.L. - Sulina... (data publicării: 01 februarie 2019).
 • Consiliul Județean Tulcea intenționează să solicite de la A.N. „Apele Române“ Administrația Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral, aviz de gospodărire a apelor pentru realizarea lucrărilor aferente investiției „Crearea infrastructurii de agrement  în zona turistică Sulina“... (data publicării: 29 ianuarie 2019).
 • Consiliul Local al orașului Sulina este convocat în ședință ordinară pentru data de 31.01.2019, ora 12:00... (data publicării: 27 ianuarie 2019).
 • S.C. VICTORIA OIL S.R.L., anunță publicul interesat asupra depunerii solicitării de autorizație de mediu, în scopul desfășurării activității Cod CAEN 4671, 4730, 4778, 5040 (ex. 6120), 5030, pe amplasamentul din Sulina, Dana Port Sulina, mal drept... (data publicării: 21 ianuarie 2019);
 • U.A.T. Orașul Sulina - prin Primarul Orașului Sulina - în calitate de autorități ale administrației publice locale, intenționează să realizeze proiectul „Dezvoltarea de infrastructuri publice de acces în Delta Dunării pentru valorificarea atracțiilor turistice“... (data publicării 18 ianuarie 2019);
 • U.A.T. Orașul Sulina - prin Primarul Orașului Sulina - în calitate de autorități ale administrației publice locale, intenționează să realizeze proiectul „Facilități de acostare în orașul Sulina, județul Tulcea pentru valorificarea atracțiilor turistice“... (data publicării 18 ianuarie 2019);
 • U.A.T. Orașul Sulina - prin Primarul Orașului Sulina - în calitate de autorități ale administrației publice locale, intenționează să realizeze proiectul „RESTAURAREA OBIECTIVULUI DE PATRIMONIU COD LMI-TL-II-m-06013 FARUL VECHI, ORAȘUL SULINA, JUDEȚUL TULCEA... (data publicării: 10 ianuarie 2019);


+00 240 543 001
+00 240 543 661 (fax)
sulina_prim@yahoo.com
Link-uri utile:
urbanism.sulina@gmail.com
achizitiipublicesulina@yahoo.ro
primariasl.contabilitate@gmail.com
Înapoi la cuprins