Sectiune dedicatĂ ilustrĂrii proiectelor de amenajare Şi reabilitare

   Una dintre direcţiile principale de acţiune din cadrul Strategiei Integrate Multisectoriale de Dezvoltare a oraşului Sulina are ca obiectiv specific protejarea, dezvoltarea şi punerea în valoare a patrimoniului natural şi construit.

   În acest sens au fost demarate o serie de proiecte ce vizează ample lucrări de amenajare, reabilitare şi extindere a unor elemente patrimoniale construite ori naturale, proiecte finanţate atât din fonduri guvernamentale cât şi din fonduri europene.

Drum dinspre plaja
Drumul dinspre mare spre oras


  Unul dintre proiectele aflate în derulare, finanţat din fonduri guvernamentale, este proiectul de modernizare a drumului de acces din intravilanul oraşului Sulina la obiectivul de investiţii "Amenajare plaja Sulina".


Auto pe drum
Circulatie pe portiunea pusa Ón folosinta


   Modernizarea respectivului drum permite un acces facil tuturor categoriilor de participanţi la traficul rutier (fiind prevăzut cu trotuar şi pistă pentru biciclişti), asigurând astfel legătura între punctele extreme ale localităţii.

Reabilitare Castel de apa
Reabilitarea uzinei de apa potabilă  Un alt proiect complex, co-finanţat prin Fondul de Coeziune din cadrul Programului Operaţional Sectorial "Mediu", are ca obiectiv extinderea şi reabilitarea capacităţilor de tratare a apei.

  Datorită uzurii avansate vor fi efectuate înlocuiri ale reţelei în lungime de 12.658 metri, iar extinderea va mai adăuga reţelei de distribuţie a apei potabile existente o lungime de circa 7.050 metri.

Constructie statie de epurare
Constructia statiei de epurare

   În paralel cu extinderea şi reabilitarea capacităţilor de tratare a apei potabile, la nivelul oraşului Sulina se află în derulare un alt proiect ce vizează reabilitarea şi extinderea sistemului de canalizare, a staţiilor de pompare şi a staţiei de epurare. Lungimea finală a reţelei de canalizare va fi de 21.296 metri.


Statie transfer deseuri
Constructia statiei de transfer a deseurilor

  Finanţat din fonduri guvernamentale, Sistemul Integrat de Gestionare a Deşeurilor în localităţile din Delta Dunării prevede realizarea la nivelul oraşului Sulina a unei staţii de transfer pentru preluarea deşeurilor şi transportul acestora către punctul final de colectare şi prelucrare.
Restaurare si consolidare catedrala
Lucrari de restaurare si consolidare a Catedralei ortodoxe Sf. Nicolae si Alexandru

   În conformitate cu obiectivele strategice propuse, la nivelul oraşului Sulina se desfăşoară ample lucrări de restaurare şi consolidare a principalelor biserici ale localităţii.

   Alăturat vă prezentăm o imagine a catedralei ortodoxe "Sf. Nicolae şi Alexandu" care beneficiază de lucrări de restaurare şi consolidare efectuate din fonduri guvernamentale.Restaurare si consolidare biserica
Lucrari de restaurare si consolidare a bisericii ortodoxe Sf. Nicolae

  Imaginea alăturată vă prezintă biserica ortodoxă "Sf. Nicolae" (cunoscută şi sub denumirea de "Biserica grecească"), aflată în plin proces de restaurare şi consolidare, lucrările fiind finanţate din fonduri guvernamentale.Restaurare si consolidare biserica
Lucrari de restaurare si consolidare a bisericii catolice Sf. Nicolae

  Imaginea alăturată vă prezintă biserica catolică "Sf. Nicolae", aflată în plin proces de restaurare şi consolidare, lucrările fiind finanţate din fonduri guvernamentale.
    Copyright © Primaria orasului Sulina 2008