Serviciul buget finanțe, contabilitate - Primaria Sulina

Du-te la conținut

Serviciul buget finanțe, contabilitate

Primăria > Servicii > Buget finanțe
Serviciul buget-finanțe, contabilitate, impozite și taxe
Secțiunea buget-finanțe, contabilitate
În această secțiune sunt centralizate informații legate de bugetul instituției, ce cuprinde toate sursele de finanțare ale instituției, rectificările bugetare ale instituției, precum și execuția bugetară.

Materialele postate în această secțiune sunt structurate în următoarele capitole:
1. Bugetul propriu de venituri și cheltuieli al orașului Sulina
2. Bugetul de venituri și cheltuieli ale activităților finanțate integral din venituri proprii din subordinea Consiliului Local al orașului Sulina
3. Indicatorii aferenți execuției bugetului local
4. Calculul gradului de îndatorare și serviciul datoriei publice
5. Situații financiare (bilanț contabil, contul de profit și pierdere, situația activelor etc.)
+00 240 543 001
+00 240 543 661 (fax)
Adresa: str.I, nr.180, Sulina, Tulcea, 825400
Telefon: 0240 543 001; Fax: 0240 543 661
E-mail: sulina_prim@yahoo.com
Link-uri utile:
Înapoi la cuprins