HotĂrÂrile Consiliului Local Sulina

   Consiliul local are inițiativa și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități publice, locale sau centrale. În exercitarea mandatului consilierii sunt în serviciul colectivității locale.

   Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, după caz, în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și pentru hotărârile pe care le-au votat.

   Urmând link-urile de mai jos veți fi direcționați spre paginile ce cuprind hotărârile Consiliului Local al orașului Sulina pe parcursul ultimilor ani.

    Copyright Primaria orasului Sulina 2008