Consiliul local reprezinta autoritatea deliberativa a administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala.

   Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale.

   Numarul membrilor Consiliului Local Sulina este stabilit prin ordin al Prefectului judetului Tulcea in functie de numarul locuitorilor orasului Sulina, pentru actualul mandat existand un numar de 13 consilieri locali din randul carora a fost ales Viceprimarul orasului.

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (republicata).

ComponenȚa Consiliului Local al oraŞului Sulina

Andrei Victor
Andrei Victor
P.R.M.
Bahnaru Adina - Maria
Bălan Maria
P.S.D.
Bălan Maria
Chirilov Vasile
P.N.L.


Chirilov Vasile
Cojocaru Vlad
P.S.D.
Cuzmin Alexandru
Cozma Victoria
P.M.P.
Iacovici Laurenţiu
Hubati Tudor
A.L.D.E.


Ivan Adrian Constantin
Ivan Adrian Constantin
A.L.D.E.
Nan Ionel
Leon Tudorel
P.M.P
Năstase
Năstase Cristian - Bogdan
P.S.D.


Nicolae Dănuţ
Nagy Csaba - Istvan
Independent
Oană Vasile
Popa Sorin
P.N.L.
Popa Sorin
Praz Laurențiu
P.S.D.


Rugină Paula
Vlaciu Viorica - Camelia
P.N.L.
    Copyright Primaria orasului Sulina 2008