DeclaraȚiile de avere Și de interese ale membrilor Consiliului Local Sulina

   În conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, publicată în Monitorul Oficial nr.621 din 02 septembrie 2010, privind integritatea şi exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative, aleşii locali au obligaţia declarării averii şi a intereselor.

   Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de respectiva lege.

   Declaraţia de avere se face în scris, pe propria răspundere şi cuprinde drepturile şi obligaţiile declarantului, ale soţului/soţiei, precum şi ale copiilor aflaţi în întreţinere.

   Declaraţia de interese se face în scris, pe propria răspundere şi cuprinde funcţiile şi activităţile prevăzute în Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei şi exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei, cu modificările şi completările ulterioare.

   Urmând link-urile de mai jos veţi fi direcţionaţi spre paginile ce cuprind declaraţiile de avere şi de interese ale membrilor Consiliului Local al oraşului Sulina.

    Copyright Primaria orasului Sulina 2008