Consiliul local reprezinta autoritatea deliberativa a administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala.

   Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale.

   Numarul membrilor Consiliului Local Sulina este stabilit prin ordin al Prefectului judetului Tulcea in functie de numarul locuitorilor orasului Sulina, pentru actualul mandat existand un numar de 13 consilieri locali din randul carora a fost ales Viceprimarul orasului.

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (republicata).

Declaratiile de avere si de interese ale membrilor Consiliului Local Sulina

   In conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007 republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 535 din 03/08/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, declaratiile de avere si de interese reprezinta acte personale si irevocabile, putand fi rectificate numai in conditiile prevazute de respectiva lege.

   Declaratia de avere se face in scris, pe propria raspundere, si cuprinde bunurile proprii, comune si cele detinute in indiviziune, precum si cele ale copiilor aflati in intretinere.

2 0 1 0

Nr. crt. Numele si prenumele Apartenenta politica Declaratii
1. Popa Sorin PDL Declaratie de avere
Declaratie de interese
2. Andrei Mihai PC Declaratie de avere
Declaratie de interese
3. Andrei Victor PSD Declaratie de avere
Declaratie de interese
4. Balan Maria PDL Declaratie de avere
Declaratie de interese
5. Chirilov Mircea PDL Declaratie de avere
Declaratie de interese
6. Guzi Maria Liliana PDL Declaratie de avere
Declaratie de interese
7. Ivan Adrian Constantin PNL Declaratie de avere
Declaratie de interese
8. Miron Romeo PDL Declaratie de avere
Declaratie de interese
9. Nan Ionel PDL Declaratie de avere
Declaratie de interese
10. Nastase Maria PSD Declaratie de avere
Declaratie de interese
11. Norocel Felicia PDL Declaratie de avere
Declaratie de interese
12. Oana Vasile PDL Declaratie de avere
Declaratie de interese
13. Vlaciu Petre PSD Declaratie de avere
Declaratie de interese

    Copyright Primaria orasului Sulina 2008