Consiliul local reprezinta autoritatea deliberativa a administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala.

   Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale.

   Numarul membrilor Consiliului Local Sulina este stabilit prin ordin al Prefectului judetului Tulcea in functie de numarul locuitorilor orasului Sulina, pentru actualul mandat existand un numar de 13 consilieri locali din randul carora a fost ales Viceprimarul orasului.

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (republicata).

Declaratiile de avere si de interese ale membrilor Consiliului Local Sulina

   In conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, publicata in Monitorul Oficial nr.621 din 02 septembrie 2010, privind integritatea si exercitarea functiilor si demnitatilor publice, pentru modificarea si completarea Legii nr.144/2007 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, precum si pentru modificarea si completarea altor acte normative, alesii locali au obligatia declararii averii si a intereselor.

   Declaratiile de avere si declaratiile de interese reprezinta acte personale, putand fi rectificate numai in conditiile prevazute de respectiva lege.

   Declaratia de avere se face in scris, pe propria raspundere si cuprinde drepturile si obligatiile declarantului, ale sotului/sotiei, precum si ale copiilor aflati in intretinere.

   Declaratia de interese se face in scris, pe propria raspundere, si cuprinde functiile si activitatile prevazute in Legea nr.161/2003 privind unele masuri pentru asigurarea transparentei si exercitarea demnitatilor publice, a functiilor publice si in mediul de afaceri, prevenirea si sanctionarea coruptiei, cu modificarile si completarile ulterioare.

2 0 1 0

Nr. crt. Numele si prenumele Apartenenta politica Declaratii
1. Popa Sorin PDL Declaratie de avere
2. Andrei Mihai PC Declaratie de avere
3. Andrei Victor PSD Declaratie de avere
4. Balan Maria PDL Declaratie de avere
5. Chirilov Mircea PDL Declaratie de avere
6. Guzi Maria Liliana PDL Declaratie de avere
7. Ivan Adrian Constantin PNL Declaratie de avere
8. Miron Romeo PDL Declaratie de avere
9. Nan Ionel PDL Declaratie de avere
10. Nastase Maria PSD Declaratie de avere
11. Norocel Felicia PDL Declaratie de avere
12. Oana Vasile PDL Declaratie de avere
13. Vlaciu Petre PSD Declaratie de avere

    Copyright Primaria orasului Sulina 2008