Consiliul local reprezinta autoritatea deliberativa a administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala.

   Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale.

   Numarul membrilor Consiliului Local Sulina este stabilit prin ordin al Prefectului judetului Tulcea in functie de numarul locuitorilor orasului Sulina, pentru actualul mandat existand un numar de 13 consilieri locali din randul carora a fost ales Viceprimarul orasului.

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (republicata).

DeclaraŢiile de avere Şi de interese ale membrilor Consiliului Local Sulina

   În conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007 republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 535 din 03/08/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, declaraţiile de avere şi de interese reprezintă acte personale şi irevocabile, putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de respectiva lege.

   Declaraţia de avere se face în scris, pe propria răspundere şi cuprinde bunurile proprii, comune şi cele deţinute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflaţi în întreţinere.

2 0 1 2

Nr. crt. Numele şi prenumele Apartenenţa politică Declaraţii
1. Popa Sorin PDL Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
2. Andrei Mihai PC Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
3. Andrei Victor PSD Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
4. Bălan Maria PDL Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
5. Chirilov Mircea PDL Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
6. Guzi Maria Liliana PDL Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
7. Ivan Adrian Constantin PNL Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
8. Miron Romeo PDL Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
9. Nan Ionel PDL Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
10. Năstase Maria PSD Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
11. Norocel Felicia PDL Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
12. Oană Vasile PDL Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
13. Vlaciu Petre PSD Declaraţie de avere
Declaraţie de interese

    Copyright Primaria orasului Sulina 2008