Consiliul local reprezinta autoritatea deliberativa a administratiei publice prin care se realizeaza autonomia locala.

   Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale.

   Numarul membrilor Consiliului Local Sulina este stabilit prin ordin al Prefectului judetului Tulcea in functie de numarul locuitorilor orasului Sulina, pentru actualul mandat existand un numar de 13 consilieri locali din randul carora a fost ales Viceprimarul orasului.

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (republicata).

DeclaraŢiile de avere Şi de interese ale membrilor Consiliului Local Sulina

   În conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007 republicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 535 din 03/08/2009 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, declaraţiile de avere şi de interese reprezintă acte personale şi irevocabile, putând fi rectificate numai în condiţiile prevăzute de respectiva lege.

   Declaraţia de avere se face în scris, pe propria răspundere şi cuprinde bunurile proprii, comune şi cele deţinute în indiviziune, precum şi cele ale copiilor aflaţi în întreţinere.

2 0 1 6

Nr. crt. Numele şi prenumele Apartenenţa politică Declaraţii
1. Andrei Victor P.R.M. Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
Declaraţie de avere final mandat
Declaraţie de interese final mandat
2. Bahnaru Adina - Maria   Declaraţie de avere la final mandat
Declaraţie de interese la final mandat
3. Bălan Maria P.S.D. Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
4. Chirilov Vasile P.N.L. Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
5. Cojocaru Vlad P.S.D.
6. Cozma Victoria P.M.P.
7. Hubati Tudor A.L.D.E.
8. Cuzmin Alexandru PSD Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
Declaraţie de avere final mandat
Declaraţie de interese final mandat
9. Iacovici Laurențiu PSD Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
Declaraţie de avere final mandat
Declaraţie de interese final mandat
10. Ivan Adrian -Constantin A.L.D.E. Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
11. Leon Tudorel P.M.P. Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
12. Manolache Daniel PDL Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
13. Nan Ionel PDL Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
14. Nagy Csaba - Istvan Independent
15. Năstase Maria PSD Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
16. Năstase Cristian - Bogdan P.S.D.
17. Nicolae Dănuț PSD Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
Declaraţie de avere la final mandat
Declaraţie de interese la final mandat
18. Oană Vasile PDL Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
19. Popa Sorin P.N.L. Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
20. Praz Laurențiu P.S.D.
21. Turbatu Viorica PSD Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
Declaraţie de avere final mandat
Declaraţie de interese final mandat
22. Vlaciu Viorica - Camelia P.N.L.

Ultima actualizare: 09.10.2016

    Copyright Primaria orasului Sulina 2008