Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale. In exercitarea mandatului consilierii sunt in serviciul colectivitatii locale.

   Consilierii raspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, dupa caz, in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si pentru hotararile pe care le-au votat.

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (republicata).

HotĂrÂrile Consiliului Local Sulina În anul 2014

   Consiliul local are initiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități publice, locale sau centrale. În exercitarea mandatului consilierii sunt în serviciul colectivității locale.

   Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, după caz, în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și pentru hotărârile pe care le-au votat.

   Hotărâri ale Consiliului Local Sulina pe parcursul anului 2014

Ianuarie 2014


Februarie 2014


Martie 2014


Aprilie 2014


Mai 2014


Iunie 2014


Iulie 2014


August 2014


Septembrie 2014


Octombrie 2014


Noiembrie 2014


Decembrie 2014


    Copyright Primaria orasului Sulina 2008