Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale. In exercitarea mandatului consilierii sunt in serviciul colectivitatii locale.

   Consilierii raspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, dupa caz, in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si pentru hotararile pe care le-au votat.

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (republicata).

HotĂrĀrile Consiliului Local Sulina Īn anul 2016

   Consiliul local are initiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități publice, locale sau centrale. În exercitarea mandatului consilierii sunt în serviciul colectivității locale.

   Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, după caz, în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și pentru hotărârile pe care le-au votat.

   Hotărâri ale Consiliului Local Sulina pe parcursul anului 2016

Ianuarie 2016


Februarie 2016


Martie 2016


Aprilie 2016


Mai 2016


Iunie 2016


Iulie 2016


August 2016


Septembrie 2016


Octombrie 2016


Noiembrie 2016


Decembrie 2016


Ultima actualizare: 21.01.2017

    Copyright © Primaria orasului Sulina 2008