Consiliul local are initiativă și hotărăște, īn condițiile legii, īn toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege īn competența altor autorități publice, locale sau centrale. Īn exercitarea mandatului consilierii sunt īn serviciul colectivității locale.

   Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, după caz, īn nume propriu, pentru activitatea desfășurată īn exercitarea mandatului, precum și pentru hotărārile pe care le-au votat.

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale (republicată).

HotĂrĀrile Consiliului Local Sulina Īn anul 2017

   Consiliul local are initiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități publice, locale sau centrale. În exercitarea mandatului consilierii sunt în serviciul colectivității locale.

   Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, după caz, în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și pentru hotărârile pe care le-au votat.

   Hotărâri ale Consiliului Local Sulina pe parcursul anului 2017

Ianuarie 2017


Februarie 2017


Martie 2017


Mai 2017


Iunie 2017


Iulie 2017


August 2017


Septembrie 2017


Octombrie 2017


Noiembrie 2017


Decembrie 2017


Ultima actualizare: 14.12.2017

    Copyright © Primaria orasului Sulina 2008