Consiliul local are initiativă și hotărăște, īn condițiile legii, īn toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege īn competența altor autorități publice, locale sau centrale. Īn exercitarea mandatului consilierii sunt īn serviciul colectivității locale.

   Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, după caz, īn nume propriu, pentru activitatea desfășurată īn exercitarea mandatului, precum și pentru hotărārile pe care le-au votat.

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale (republicată).
    Copyright © Primaria orasului Sulina 2008