Consiliul local are initiativă și hotărăște, īn condițiile legii, īn toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege īn competența altor autorități publice, locale sau centrale. Īn exercitarea mandatului consilierii sunt īn serviciul colectivității locale.

   Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, după caz, īn nume propriu, pentru activitatea desfășurată īn exercitarea mandatului, precum și pentru hotărārile pe care le-au votat.

Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale (republicată).

HotĂrĀrile Consiliului Local Sulina Īn anul 2018

   Consiliul local are initiativă și hotărăște, în condițiile legii, în toate problemele de interes local, cu excepția celor care sunt date prin lege în competența altor autorități publice, locale sau centrale. În exercitarea mandatului consilierii sunt în serviciul colectivității locale.

   Consilierii răspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, după caz, în nume propriu, pentru activitatea desfășurată în exercitarea mandatului, precum și pentru hotărârile pe care le-au votat.

   Hotărâri ale Consiliului Local Sulina pe parcursul anului 2018

Ianuarie 2018


Februarie 2018


Martie 2018


Aprilie 2018


Mai 2018


Iunie 2018


Iulie 2018


August 2018


Septembrie 2018


Octombrie 2018


Ultima actualizare: 05.12.2018

    Copyright © Primaria orasului Sulina 2008