Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale. In exercitarea mandatului consilierii sunt in serviciul colectivitatii locale.

   Consilierii raspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, dupa caz, in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si pentru hotararile pe care le-au votat.

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (republicata).

Hotararile Consiliului Local Sulina in anul 2008

   Pentru a vizualiza Hotararile Consiliului Local Sulina emise pe parcursul anului 2008, urmati link-urile urmatoare:

    Copyright Primaria orasului Sulina 2008