Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale. In exercitarea mandatului consilierii sunt in serviciul colectivitatii locale.

   Consilierii raspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, dupa caz, in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si pentru hotararile pe care le-au votat.

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (republicata).

Hotararile Consiliului Local Sulina in anul 2010

   Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale. In exercitarea mandatului consilierii sunt in serviciul colectivitatii locale.

   Consilierii raspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, dupa caz, in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si pentru hotararile pe care le-au votat.

   Hotarari ale Consiliului Local Sulina pe parcursul anului 2010

Ianuarie 2010


Februarie 2010


Martie 2010


Aprilie 2010


Mai 2010


Iunie 2010


Iulie 2010


August 2010


Septembrie 2010


Octombrie 2010


Noiembrie 2010


Decembrie 2010


    Copyright Primaria orasului Sulina 2008