Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale. In exercitarea mandatului consilierii sunt in serviciul colectivitatii locale.

   Consilierii raspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, dupa caz, in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si pentru hotararile pe care le-au votat.

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (republicata).

Hotararile Consiliului Local Sulina in anul 2011

   Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale. In exercitarea mandatului consilierii sunt in serviciul colectivitatii locale.

   Consilierii raspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, dupa caz, in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si pentru hotararile pe care le-au votat.

   Hotarari ale Consiliului Local Sulina pe parcursul anului 2011

Ianuarie 2011


Februarie 2011


Martie 2011


Aprilie 2011


Mai 2011


Iunie 2011


Iulie 2011


August 2011


Septembrie 2011


Octombrie 2011


Noiembrie 2011


Decembrie 2011


    Copyright Primaria orasului Sulina 2008