Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale. In exercitarea mandatului consilierii sunt in serviciul colectivitatii locale.

   Consilierii raspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, dupa caz, in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si pentru hotararile pe care le-au votat.

Legea nr. 215/2001 a administratiei publice locale (republicata).

Hotararile Consiliului Local Sulina in anul 2013

   Consiliul local are initiativa si hotaraste, in conditiile legii, in toate problemele de interes local, cu exceptia celor care sunt date prin lege in competenta altor autoritati publice, locale sau centrale. In exercitarea mandatului consilierii sunt in serviciul colectivitatii locale.

   Consilierii raspund solidar pentru activitatea consiliului local din care fac parte sau, dupa caz, in nume propriu, pentru activitatea desfasurata in exercitarea mandatului, precum si pentru hotararile pe care le-au votat.

   Hotarari ale Consiliului Local Sulina pe parcursul anului 2013

Ianuarie 2013


Februarie 2013


Martie 2013


Aprilie 2013


Mai 2013


Iunie 2013


Iulie 2013


August 2013


Septembrie 2013


Octombrie 2013


Noiembrie 2013


Decembrie 2013


    Copyright Primaria orasului Sulina 2008