Dispoziții Primar - Primaria Sulina

Du-te la conținut

Dispoziții Primar

Primăria
Informare dispozi'ii primar Sulina
  În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale, primarul emite dispoziţii al căror caracter poate fi normativ ori individual.
  Dispoziţiile emise de către primar devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţa publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz.
  Aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de cinci zile de la data comunicării oficiale către prefect.

Dispoziții emise de primarul orașului Sulina

Dispoziții emise de primarul orașului Sulina în anul 2016

- Dispoziţia nr.3 emisă în data de 04.01.2016, privind delegarea temporară a atribuțiilor postului de Șef Serviciu Buget-Finanțe, contabilitate, impozite și taxe din cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sulina...
- Dispoziţia nr.75 emisă în data de 10.03.2016, privind acordarea unei diplome jubiliare și a unui premiu pentru familiile domiciliate în orașul Sulina, care aniversează 50 de ani de căsătorie în anul 2016...
- Dispoziţia nr.133 emisă în data de 11.05.2016, privind retragerea autorizațiilor taxi nr.1 și nr.3 deținute de către S.C. DAMCIP S.R.L. Sulina...

Buton sus
Dispoziții emise de primarul orașului Sulina în anul 2014


Buton sus
Dispoziții emise de primarul orașului Sulina în anul 2013


Buton sus
Dispoziții emise de primarul orașului Sulina în anul 2012


Buton sus
+00 240 543 001
+00 240 543 661 (fax)
sulina_prim@yahoo.com
Link-uri utile:
urbanism.sulina@gmail.com
achizitiipublicesulina@yahoo.ro
primariasl.contabilitate@gmail.com
Înapoi la cuprins