Hotărâri CL 2018 - Primarie1

Du-te la conținut

Hotărâri CL 2018

Consiliul Local
Hotărâri ale Consiliului Local Sulina emise în anul 2018
Arhivă Consiliul Local Sulina
Ianuarie - 2018

Buton sus
Februarie - 2018Buton sus
Martie - 2018
Buton sus
Aprilie - 2018
Buton sus
Mai - 2018
Buton sus
Iunie - 2018
Buton sus
Iulie - 2018
Buton sus
Septembrie - 2018Buton sus
Octombrie - 2018

  • Hotărârea nr.101 din data de 15 octombrie 2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate și Bugetului cererii de finanțare pentru obiectivul de investiții „Extinderea și modernizarea iluminatului public din orașul Sulina, județul Tulcea“.
 - Anexa nr.2 la hotărârea nr.101.
  • Hotărârea nr.102 din data de 15 octombrie 2018 privind acordarea unui mandat general Primarului orașului Sulina în vederea reprezentării Consiliului Local Sulina în fața instanțelor judecătorești.
  • Hotărârea nr.103 din data de 30 octombrie 2018 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Sulina și a bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al orașului Sulina, la data de 30.09.2018.
 - Anexa nr.1 la hotărârea nr.103.
 - Anexa nr.2 la hotărârea nr.103.
 - Anexa nr.3 la hotărârea nr.103.
  • Hotărârea nr.104 din data de 30 octombrie 2018 privind aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile permanente aflate pe raza orașului Sulina.
 - Anexă la hotărârea nr.104.
  • Hotărârea nr.105 din data de 30 octombrie 2018 privind aprobarea criteriilor pentru stabilirea ordinii de prioritate în soluționarea cererilor de locuință și în repartizarea locuințelor pentru tineri, destinate închirierii în orașul Sulina.
 - Anexă la hotărârea nr.105.
  • Hotărârea nr.106 din data de 30 octombrie 2018 privind aprobarea cuantumului burselor aferente anului școlar 2018 - 2019 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat din orașul Sulina.
  • Hotărârea nr.107 din data de 30 octombrie 2018 privind aprobarea angajării unui asistent personal pentru majora Pavlov Parascovia, încadrată în categoria persoanelor cu handicap grav.
  • Hotărârea nr.108 din data de 30 octombrie 2018 privind aprobarea actualizării listei cuprinzând persoanele care beneficiază de reducerea cu 50% a impozitelor pe clădiri și terenuri și a celorlalte taxe conform H.G. nr.27/1996, republicată în 1997, prin nominalizarea în cadrul acesteia a unor noi beneficiari.
 - Anexă la hotărârea nr.108.
  • Hotărârea nr.109 din data de 30 octombrie 2018 privind emiterea acordului pentru autentificarea contractului de vânzare - cumpărare având ca obiect imobilul situat în intravilanul orașului Sulina, pe str. a III-a, nr.194, cu numitul Simionof Nicolae, în calitatea sa de moștenitor al defunctului Halchin Valentin.


- Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Sulina din data de 15 octombrie 2018.
- Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Sulina din data de 30 octombrie 2018.

Buton sus
Noiembrie - 2018- Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Sulina din data de 29 noiembrie 2018.

Buton sus
Decembrie - 2018Buton sus
+00 240 543 001
+00 240 543 661 (fax)
sulina_prim@yahoo.com
Link-uri utile:
urbanism.sulina@gmail.com
achizitiipublicesulina@yahoo.ro
primariasl.contabilitate@gmail.com
Înapoi la cuprins