Impozite și taxe - Primarie1

Du-te la conținut

Impozite și taxe

Primăria > Servicii
Serviciul buget-finanțe, contabilitate, impozite și taxe locale
Impozitele constituie una din cele mai importante resurse financiare a statului.
Informare Taxe și Impozite Primăria Sulina
Impozitele reprezintă o prelevare a unei părţi din veniturile ori averea persoanelor fizice şi juridice, aflată la dispoziţia Statului, în vederea acoperirii cheltuielilor publice.
Prelevarea se face cu titlu nerambursabil, în mod obligatoriu, fără contraprestaţie din partea Statului.
Instituţia abilitată a institui impozite de importantă generală este Parlamentul, iar organele de stat locale pot introduce anumite impozite în favoarea unităţilor administrative locale.
Dacă odinioară rolul impozitelor era unul pur financiar, destinat acoperirii cheltuielilor publice, acum impozitele constituie un instrument puternic de intervenţie al Statului în viaţa economică. Astfel, în funcţie de intenţiile legiuitorului, impozitele pot frâna sau stimula producţia anumitor produse sau consumul acestora.
Impozitele au şi un rol profund social concretizat în redistribuirea unei importante părţi a produsului intern brut către diverse clase şi grupuri sociale, scopul fiind diminuarea discrepanţelor între nivelurile veniturilor.
Taxele reprezintă plăti pe care le fac persoanele fizice şi juridice pentru servicii efectuate în favoarea lor de anumite instituţii de drept public
Deosebirile între impozite şi taxe pornesc de la faptul că în cazul impozitelor lipseşte obligaţia prestării unui serviciu direct şi imediat din partea societăţii, pe când, în cazul taxelor, plata se efectuează odată cu primirea solicitării sau după efectuarea serviciului.
E-mail: primariasl.contabilitate@gmail.com
Pentru a veni în sprijinul dumneavoastră, vă punem la dispoziţie o serie de formulare specifice activităţii din cadrul Serviciului de Taxe şi Impozite:
  • Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozite, taxe locale și alte venituri la bugetul local pentru persoane juridice;
  • Cerere pentru eliberarea unui certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozite, taxe locale și alte venituri datorate bugetului local;
  • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, în cazul persoanelor juridice, datorat în temeiul Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, în cazul persoanelor fizice;
  • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale / nerezidențiale cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice;
  • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri, în cazul persoanelor juridice, datorat în temeiul Legii nr.571/2003, privind Codul Fiscal, cu modificările și completările ulterioare;
  • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport  aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice;
  • Declarație fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe mijloacele de transport pe apă aflate în proprietatea persoanelor fizice/juridice;
+00 240 543 001
+00 240 543 661 (fax)
sulina_prim@yahoo.com
Link-uri utile:
urbanism.sulina@gmail.com
achizitiipublicesulina@yahoo.ro
primariasl.contabilitate@gmail.com
Înapoi la cuprins