Bine aŢi venit pe pagina primĂriei sulina!

Primaria Sulina

   Bine aţi venit pe pagina oficială a Primăriei Sulina, cel mai estic oraş al Europei!

   Suntem onoraţi să vă avem oaspeţi virtuali şi sperăm ca informaţiile acestui site vă vor fi de ajutor şi vă vor satisface curiozitatea.

InvitaŢie
Flamura QualityCoast

   Īncepând cu data de 13 mai 2011, orașul Sulina și, implicit, plaja acestuia se bucură de o certificare internatională, odată cu primirea premiului "QualityCoast Award" - categoria "Aur"...(Vezi textul integral)


Inmanare diplome participare   Īn data de 23 aprilie 2017 a avut loc la Sulina prima ediție a unei manifestări cultural-artistice intitulate „Sărbătoarea scrumbiei albastre“. Organizarea unei astfel de sărbători dedicată scrumbiei face parte din eforturile depuse de către autoritatea locală pentru păstrarea tradițiilor locale...(Vezi textul integral)


Dezvelire bust Sir Charles Hartley   Īn ziua de 03 noiembrie 2016, la Sulina, a fost dezvelită statuia lui Sir Charles Augustus Hartley (1825 - 1915), cunoscut ca și „Părintele Dunării“ īn urma activității pe care a desfășurat-o pentru punerea īn valoare a Canalului Sulina prin ingenioase lucrări hidrotehnice, multe din soluțiile tehnice pe care le-a folosit atunci fiind și astăzi viabile....(Vezi textul integral)


Maratonul Delta Dunarii   Cine s-ar fi gândit că poţi organiza un maraton pe o insulă, căci, ce altceva este suprafaţa de pământ de la capătul estic al Deltei Dunării pe care se află așezat orașul Sulina? Şi, iată, ideea a prins contur, concretizându-se în data de 20 octombrie 2012, odată cu startul primei ediţii a „Maratonului Deltei Dunării”...(Vezi textul integral)


Bricul Mircea la SUlina   în portul Sulina acostează zilnic diverse nave și ambarcaţiuni, atât maritime cât și de navigaţie interioară. Obișnuim să privim aceste mari structuri din metal, creaţii ale inginerilor navaliști, transpuse în forme plutitoare de „artizanii” șantierelor navale, intuind „hergheliile” cailor putere ascunse sub punţile acestora, nărăvașe mașinării gata de a le propulsa pe întinsul apelor....(Vezi textul integral)


Uzina de apa   Una dintre direcţiile principale de acţiune din cadrul Strategiei Integrate Multisectoriale de Dezvoltare a orașului Sulina are ca obiectiv specific protejarea, dezvoltarea și punerea în valoare a patrimoniului natural și construit....(Vezi textul integral)


Fotografii vechi   Istoria unei așezări omenești o auzi prin intermediul amintirilor "seniorilor", ca amestec de trăiri subiective și legende transmise din generaţie în generaţie... dar istoria ultimului secol o poţi vedea graţie fotografiilor - martore obiective ale trecutului. în paginile următoare vă propunem o scurtă incursiune în lumea "alb-negru"-lui trecut, colorat pe ici, pe colo, de mâna vreunui fotograf mai zelos...(Vezi textul integral)


Boboteaza 2012 la Sulina   împreună cu Paștele și Crăciunul, Boboteaza face parte dintre cele 12 sărbători creștine importante ale anului. Acest ceremonial religios special dedicat Sfinţirii Apelor are loc în fiecare an în data de șase ianuarie, pe malul unei ape...(Vezi textul integral)

Ultima actualizare: 24.04.2017

anunŢuri curente


Anunt

Primăria oraşului Sulina anunță organizarea īn data de 04 mai2017 a concursului pentru ocuparea unui post vacant de agent de securitate - Serviciul urbanism, amenajarea teritoriului, domeniul public și privat, lucrări publice, investiții, mediu, pază...(data publicării: 11 aprilie 2017)

...vezi textul anunţului...Anunt

Asociația pentru Dezvoltare Intercomunitară „ITI Delta Dunării“ informează persoanele interesate īn legătură cu măsurile compensatorii de dezvoltare rurală...(data publicării: 10 martie 2017)

...vezi textul anunţului...Anunt

Compartimentul Taxe și Impozite Locale al  Primăriei oraşului Sulina anunță eliminarea taxelor extrajudiciare de timbru după cum urmează...(data publicării: 20 februarie 2017)

...vezi textul anunţului...Anunt

Casa de Cultură Sulina pune la dispoziția publicului interesat Programul principalelor manifestări culturale şi educative propuse a se realiza īn anul 2017...(data publicării: 29 decembrie 2016)

...vezi textul anunțului...Anunt

Primăria oraşului Sulina anunță contribuabilii, persoane fizice, despre posibilitatea achitării din contul propriu a impozitelor, contribuțiilor, taxelor sau altor sume datorate bugetului general consolidat, īn conformitate cu nomenclatorul anexat...(data publicării: 21 octombrie 2016)

...vezi textul anunțului...Anunt

Nomenclator conturi de venituri bugetare / disponibilități īn care pot fi achitate sume prin contul tranzitoriu (anexă a anunțului referitor la posibilitatea achitării din contul propriu a impozitelor, contribuțiilor, taxelor sau altor sume datorate bugetului general consolidat de către persoanele fizice)...(data publicării: 21 octombrie 2016)

...vezi textul anunțului...Anunt

Primăria Sulina vă informează în legătură cu existenţa unui nou sistem de soluţionare a problemelor (SISOP), prin intermediul căruia orice persoană fizică/juridică sau instituţie publică poate transmite o sesizare care priveşte o situaţie de încălcare a dreptului UE de către autorităţile administraţiei publice locale...
(data publicării: 03 iunie 2015)

...vezi textul anunţului...Informare

Primăria oraşului Sulina aduce la cunoştinţă publică intrarea în vigoare a O.G. nr.16/2011 referitoare la unele măsuri pentru reducerea riscului seismic la imobilele înscrise în Lista Monumentelor Istorice din România...

...vezi Lista Monumentelor Istorice din Sulina...Anunt

Primăria oraşului Sulina anunţă modificarea normelor pentru activităţile de gospodarire, întreţinere şi curăţenie, colectare, transport şi depozitarea deşeurilor, a activităţilor comerciale, precum şi măsuri de protecţia mediului, precum şi obligaţiile ce revin persoanelor fizice şi juridice...

...vezi textul anunţului...

 
    Copyright © Primaria orasului Sulina 2008