Bine aŢi venit pe pagina primĂriei sulina!

Primaria Sulina

   Bine aţi venit pe pagina oficială a Primăriei Sulina, cel mai estic oraş al Europei!

   Suntem onoraţi să vă avem oaspeţi virtuali şi sperăm ca informaţiile acestui site vă vor fi de ajutor şi vă vor satisface curiozitatea.

InvitaŢie
Flamura QualityCoast

   Începând cu data de 13 mai 2011, orașul Sulina și, implicit, plaja acestuia se bucură de o certificare internatională, odată cu primirea premiului "QualityCoast Award" - categoria "Aur"...(Vezi textul integral)


   Primăria orașului Sulina și Casa de Cultură Sulina, în calitate de organizatori, vă invită să participați la „Sărbătoarea scrumbiei albastre“, ce va avea loc în orașul Sulina în data de 29 aprilie 2018, începând cu ora 12:00.


Afiș Sărbătoarea scrumbiei albastre - 2018

Ultima actualizare: 17.04.2018


anunŢuri curente


Convocator

Consiliul Local al orașului Sulina este convocat în ședință de îndată pentru data de 18.03.2018, ora 15:00...(data publicării: 17 aprilie 2018)

...vezi textul convocatorului...Anunt

S.C. ASPL Sulina S.R.L. anunță organizarea în perioada 23.04.2018 - 27.04.2018 a unui concurs pentru ocuparea postului de muncitor calificat - șofer categoria „C“... (data publicării: 03 aprilie 2018)

...vezi textul anunțului...Anunt

S.C. ASPL Sulina S.R.L. anunță organizarea în perioada 16.04.2018 - 18.04.2018 a unui concurs pentru ocuparea postului de muncitor necalificat... (data publicării: 03 aprilie 2018)

...vezi textul anunțului...Anunt

Primăria oraşului Sulina anunță emiterea unor acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili... (data publicării: 28 martie 2018)

...vezi textul anunțului...Anunt

Primarul orașului Sulina a inițiat un proiect de hotărâre privind avizarea documentației de atribuire prin licitație a Contractului de Delegare a Gestiunii Serviciilor Publice de Colectare și transport a deșeurilor municipale în județul Tulcea, inclusiv operarea stațiilor de transfer/sortare de la Măcin și Delta Dunării și lungul curier până la stația de tratare mecano-biologică sau depozitul de la Mihai Bravu...detalii pe pagina Transparență decizională - 2018 (data publicării: 26 ianuarie 2018)

...vezi textul anunțului...Anunt

Reprezentanții Biroului Teritorial Constanța ai Instituției Avocatul poporului continuă acordarea de audiențe cetățenilor din județul Tulcea...(data publicării: 15 ianuarie 2018)

...vezi textul anunțului...Anunt

Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) organizează, în colaborare cu Level Tour și cu sprijinul reprezentanțelor diplomatice ale României și Georgiei, o misiune economică în Georgia...(data publicării: 15 ianuarie 2018)

...vezi textul anunțului...Anunt

Informare privind mecanismul creat și coordonat de Comisia Europeană în domeniul Pieței interne, care se ocupă de problemele transfrontaliere între o întreprindere sau un cetățean, pe de o parte, și o autoritate publică, pe de alta, în cazul în care legislația UE a fost aplicată în mod necorespunzător (SOLVIT)... (data publicării: 16 noiembrie 2017)

...vezi textul anunțului...Anunt

Compartimentul Taxe și Impozite Locale al  Primăriei oraşului Sulina anunță eliminarea taxelor extrajudiciare de timbru după cum urmează...(data publicării: 20 februarie 2017)

...vezi textul anunţului...Anunt

Primăria oraşului Sulina anunță contribuabilii, persoane fizice, despre posibilitatea achitării din contul propriu a impozitelor, contribuțiilor, taxelor sau altor sume datorate bugetului general consolidat, în conformitate cu nomenclatorul anexat...(data publicării: 21 octombrie 2016)

...vezi textul anunțului...Anunt

Nomenclator conturi de venituri bugetare / disponibilități în care pot fi achitate sume prin contul tranzitoriu (anexă a anunțului referitor la posibilitatea achitării din contul propriu a impozitelor, contribuțiilor, taxelor sau altor sume datorate bugetului general consolidat de către persoanele fizice)...(data publicării: 21 octombrie 2016)

...vezi textul anunțului...Anunt

Primăria Sulina vă informează în legătură cu existenţa unui nou sistem de soluţionare a problemelor (SISOP), prin intermediul căruia orice persoană fizică/juridică sau instituţie publică poate transmite o sesizare care priveşte o situaţie de încălcare a dreptului UE de către autorităţile administraţiei publice locale...
(data publicării: 03 iunie 2015)

...vezi textul anunţului...Informare

Primăria oraşului Sulina aduce la cunoştinţă publică intrarea în vigoare a O.G. nr.16/2011 referitoare la unele măsuri pentru reducerea riscului seismic la imobilele înscrise în Lista Monumentelor Istorice din România...

...vezi Lista Monumentelor Istorice din Sulina...Anunt

Primăria oraşului Sulina anunţă modificarea normelor pentru activităţile de gospodarire, întreţinere şi curăţenie, colectare, transport şi depozitarea deşeurilor, a activităţilor comerciale, precum şi măsuri de protecţia mediului, precum şi obligaţiile ce revin persoanelor fizice şi juridice...

...vezi textul anunţului...

 
    Copyright © Primaria orasului Sulina 2008