Bine aŢi venit pe pagina primĂriei sulina!

Primaria Sulina

   Bine aţi venit pe pagina oficială a Primăriei Sulina, cel mai estic oraş al Europei!

   Suntem onoraţi să vă avem oaspeţi virtuali şi sperăm ca informaţiile acestui site vă vor fi de ajutor şi vă vor satisface curiozitatea.

Ultima actualizare: 10.10.2017

InvitaŢie

   "Sulina este o poveste perpetuă, născută pe sedimente purtate de ape și neînțelese suflete de "olandezi zburători""... (Vezi textul integral)

aliniere.jpg apus.jpg canal_in_delta.jpg convoi.jpg copilaria.jpg culorile_se_atrag.jpg cupola.jpg de_veghe.jpg decolare.jpgdepasire.jpgdesign_autohton.jpg drapelul_ced.jpg drum_de_ape.jpg farul_ascuns.jpg iahturi_la_odihna.jpg nava_de_pasageri.jpg oglindire.jpg oglindiri.jpg parcare_fara_plata.jpg umbrele.jpg uzina_de_apa.jpg


anunŢuri curente


Anunt

U.A.T. oraş Sulina anunță organizarea în data de 18 octombrie 2017, orele 14:00, a unei licitații publice în vederea concesionării unui bun imobil aparținând domeniului public al orașului Sulina... (data publicării: 26 septembrie 2017)

...vezi textul anunțului...Anunt

Primăria oraşului Sulina anunță emiterea unor acte administrative fiscale pentru următorii contribuabili... (data publicării: 11 octombrie 2017)

...vezi textul anunțului...Anunt

S.C. ASPL Sulina S.R.L. anunță declanșarea procedurii de recrutare și selecție a candidaților pentru postul de director al S.C. ASPL Sulina S.R.L....
Documente anexate:
- Etapele procesului de recrutare și selecție pentru poziția de director;
- Formular cerere înscriere la procesul de selecție;
- Formular declarație de interese;
- Formular declarație pe propria răspundere - acord pentru derularea procedurii de obținere date de la angajatori;
- Formular declarație pe propria răspundere - acord pentru prelucrarea datelor cu caracter personal;
- Formular declarație pe propria răspundere - acord pentru colectarea de informații cu privire la destituirea din funcție, încetarea contractului de muncă, revocarea din funcție, condamnarea pentru infracțiuni contra patrimoniului, conflictul de interese, activități de poliție politică;
- Formular persoane de referință.
Notă: Materialele prezentate au un caracter pur informativ, fiind editate de firma de recrutare Pluri Consultants România. Pentru constituirea dosarelor de participare la recrutarea și selecția candidaților, vă rugăm folosiți diacritice în textele din documentele prezentate.
(data publicării: 20 septembrie 2017)Anunt

Compartimentul Taxe și Impozite Locale al  Primăriei oraşului Sulina anunță eliminarea taxelor extrajudiciare de timbru după cum urmează...(data publicării: 20 februarie 2017)

...vezi textul anunţului...Anunt

Primăria oraşului Sulina anunță contribuabilii, persoane fizice, despre posibilitatea achitării din contul propriu a impozitelor, contribuțiilor, taxelor sau altor sume datorate bugetului general consolidat, în conformitate cu nomenclatorul anexat...(data publicării: 21 octombrie 2016)

...vezi textul anunțului...Anunt

Nomenclator conturi de venituri bugetare / disponibilități în care pot fi achitate sume prin contul tranzitoriu (anexă a anunțului referitor la posibilitatea achitării din contul propriu a impozitelor, contribuțiilor, taxelor sau altor sume datorate bugetului general consolidat de către persoanele fizice)...(data publicării: 21 octombrie 2016)

...vezi textul anunțului...Anunt

Primăria Sulina vă informează în legătură cu existenţa unui nou sistem de soluţionare a problemelor (SISOP), prin intermediul căruia orice persoană fizică/juridică sau instituţie publică poate transmite o sesizare care priveşte o situaţie de încălcare a dreptului UE de către autorităţile administraţiei publice locale...
(data publicării: 03 iunie 2015)

...vezi textul anunţului...Informare

Primăria oraşului Sulina aduce la cunoştinţă publică intrarea în vigoare a O.G. nr.16/2011 referitoare la unele măsuri pentru reducerea riscului seismic la imobilele înscrise în Lista Monumentelor Istorice din România...

...vezi Lista Monumentelor Istorice din Sulina...Anunt

Primăria oraşului Sulina anunţă modificarea normelor pentru activităţile de gospodarire, întreţinere şi curăţenie, colectare, transport şi depozitarea deşeurilor, a activităţilor comerciale, precum şi măsuri de protecţia mediului, precum şi obligaţiile ce revin persoanelor fizice şi juridice...

...vezi textul anunţului...

 
    Copyright © Primaria orasului Sulina 2008