Serviciul Buget-Finante, contabilitate, Impozite si Taxe locale

   Impozitele constituie una din cele mai importante resurse financiare a statului.

   Impozitele reprezinta o prelevare a unei parti din veniturile ori averea persoanelor fizice si juridice, aflata la dispozitia Statului, in vederea acoperirii cheltuielilor publice. Prelevarea se face cu titlu nerambursabil, in mod obligatoriu, fara contraprestatie din partea Statului.

   Institutia abilitata a institui impozite de importanta generala este Parlamentul, iar organele de stat locale pot introduce anumite impozite in favoarea unitatilor administrative locale.

   Daca odinioara rolul impozitelor era unul pur financiar, destinat acoperirii cheltuielilor publice, acum impozitele constituie un instrument puternic de interventie al Statului in viata economica. Astfel, in functie de intentiile legiuitorului, impozitele pot frana sau stimula productia anumitor produse sau consumul acestora.

   Impozitele au si un rol profund social concretizat in redistribuirea unei importante parti a produsului intern brut catre diverse clase si grupuri sociale, scopul fiind diminuarea discrepantelor intre nivelurile veniturilor.

   Taxele reprezinta plati pe care le fac persoanele fizice si juridice pentru servicii efectuate in favoarea lor de anumite institutii de drept public

   Deosebirile intre impozite si taxe pornesc de la faptul ca in cazul impozitelor lipseste obligatia prestarii unui serviciu direct si imediat din partea societatii, pe cand, in cazul taxelor, plata se efectueaza odata cu primirea solicitarii sau dupa efectuarea serviciului.

   Pentru a veni in sprijinul dvs., va punem la dispozitie aici o serie de formulare specifice activitatii din cadrul Serviciului de Taxe si Impozite.
Program de lucru cu publicul
Luni - Vineri: 08:00 - 16:30;

    Copyright Primaria orasului Sulina 2008