SecȚiune dedicatĂ transparenȚei decizionale

   Unul din principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice se referă la accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţii de interes public, aşa cum sunt ele definite prin Legea nr.544/2001.

   Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de forma sau de modul de exprimare a informaţiei.

   Urmărind link-ul de mai jos puteți accesa pagina dedicată acestui subiect.

   Transparența decizională în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, alese sau numite, precum și a altor instituții publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora, este reglementată de Legea nr.52/2003.

   Urmărind link-urile de mai jos puteți accesa paginile dedicate acestui subiect grupate în arhive anuale.


    Copyright Primaria orasului Sulina 2008