SecŢiune dedicatĂ transparenŢei decizionale - anul 2016

   Transparenţa decizională în cadrul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale, alese sau numite, precum şi a altor instituţii publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetăţenii şi asociaţiile legal constituite ale acestora, este reglementata de Legea nr.52/2003.

   Propunându-şi să sporească gradul de transparenţă la nivelul întregii administraţii publice, Legea nr.52/2003 are ca scopuri principale creşterea gradului de responsabilitate a administraţiei publice faţă de cetăţean, ca beneficiar al deciziei administrative, precum şi stimularea participării active a cetăţenilor în procesul de luare a deciziilor administrative şi în procesul de elaborare a actelor normative.

   Pentru a-şi onora obligaţiile pe această linie, una din măsurile concrete întreprinse de Consiliul Local şi de Primăria oraşului Sulina este aceea de publicare în paginile acestui site a anunţurilor referitoare la acţiunile de elaborare a proiectelor de acte normative, precum şi a rezultatelor obţinute în activitatea desfăşurată.

   Urmărind link-urile de mai jos puteţi accesa proiectele de hotărâre aflate în procedură de dezbatere publică de-a lungul anului 2016 şi diverse sinteze ale unor indicatori economici.Ultima actualizare: 17.11.2016

    Copyright © Primaria orasului Sulina 2008