Conducerea PrimĂriei oraŞului Sulina

   Primarul, viceprimarul şi secretarul oraşului, împreună cu aparatul propriu de specialitate al primarului, constituie o structură funcţională cu activitate permanentă, denumită primăria oraşului, care duce la îndeplinire hotărârile consiliului local şi dispoziţiile primarului, soluţionând problemele curente ale colectivităţii locale.

Primarul oraşului - Ing. Nicolae Răduș

Viceprimarul oraşului - Maria Bălan

Secretarul oraşului - Vlavian Gurmeza Maria

    Copyright Primaria orasului Sulina 2008