Declaratiile de avere ale personalului Primariei Sulina depuse in anul 2009

   In conformitate cu prevederile Legii nr. 144/2007 republicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 535 din 03/08/2009 privind infiintarea, organizarea si functionarea Agentiei Nationale de Integritate, declaratiile de avere si de interese reprezinta acte personale si irevocabile, putand fi rectificate numai in conditiile prevazute de respectiva lege.

   Declaratia de avere se face in scris, pe propria raspundere, si cuprinde bunurile proprii, comune si cele detinute in indiviziune, precum si cele ale copiilor aflati in intretinere.

2 0 0 9

Nr. crt. Numele si prenumele Declaratii
1. Dimitriu Aurel Declaratie de avere
Declaratie de interese
1. Popa Sorin Declaratie de avere
Declaratie de interese
2. Picu Alina Declaratie de avere
Declaratie de interese
3. Baciu Viorica Declaratie de avere
Declaratie de interese
4. Chiriac Florentina Declaratie de avere
Declaratie de interese
5. Corniencu Iuliana Declaratie de avere
Declaratie de interese
6. Cretu Maricica Declaratie de avere
Declaratie de interese
7. Demidov Aurelia Declaratie de avere
Declaratie de interese
8. Epifanov Speranta Declaratie de avere
Declaratie de interese
9. Fatulescu Dumitru Declaratie de avere la plecare
Declaratie de interese la plecare
10. Gheorghe Silviu Declaratie de avere
Declaratie de interese
11. Halchin Ela Raluca Declaratie de avere
Declaratie de interese
12. Hergheligiu Silvia Declaratie de avere
Declaratie de interese
13. Hristodulo Emilia Declaratie de avere
Declaratie de interese
14. Ispas Aurel Declaratie de avere
Declaratie de interese
15. Ivenco Lida Declaratie de avere
Declaratie de interese
Declaratie de avere la plecare
Declaratie de interese la plecare
16. Josan Rodica Declaratie de avere
Declaratie de interese
17. Lindi Valentina Declaratie de avere
Declaratie de interese
18. Neagu Lidia Corina Declaratie de avere
Declaratie de interese
19. Plopeanu Maria Declaratie de avere
Declaratie de interese
20. Stalianov Camelia Declaratie de avere
Declaratie de interese
21. Trisca Alina Declaratie de avere
Declaratie de interese
22. Trisca Elena Declaratie de avere
Declaratie de interese

    Copyright Primaria orasului Sulina 2008