Declaratiile de avere ale personalului Primariei Sulina depuse in anul 2012

   În conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, publicată în Monitorul Oficial nr.621 din 02 septembrie 2010, privind integritatea și exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, funcționarii publici care își desfașoară activitatea în cadrul autorităților publice locale au obligația declarării averii și a intereselor.

   Declarațiile de avere și declarațiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate numai în condițiile prevăzute de respectiva lege.

   Declarația de avere se face în scris, pe propria răspundere și cuprinde drepturile și obligațiile declarantului, ale soțului/soției, precum și ale copiilor aflați în întreținere.

   Declarația de interese se face în scris, pe propria răspundere și cuprinde funcțiile și activitățile prevăzute în Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței și exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

2 0 1 2

Nr. crt. Numele şi prenumele Declaraţii
1. Dimitriu Aurel Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
1. Popa Sorin Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
2. Picu Alina Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
3. Hergheligiu Silvia Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
4. Baciu Viorica Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
5. Călin Mariana Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
6. Chiriac Florentina Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
7. Corniencu Iuliana Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
8. Crețu Maricica Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
9. Demidov Aurelia Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
10. Epifanov Speranţa Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
11. Gheorghe Silviu Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
13. Hristodulo Emilia Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
14. Ispas Aurel Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
15. Ivanov Lidia Corina Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
16. Josan Rodica Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
17. Lindi Valentina Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
18. Plopeanu Maria Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
19. Simionov Ana Maria Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
20. Stalianov Camelia Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
21. Susciuc Alina Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
22. Ştefănescu Laura Antonina Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
23. Vargă Marian Declaraţie de avere
Declaraţie de interese

    Copyright Primaria orasului Sulina 2008