DECLARAŢIILE DE AVERE ALE PERSONALULUI PRIMĂRIEI SULINA

   În conformitate cu prevederile Legii nr. 176/2010, publicată în Monitorul Oficial nr.621 din 02 septembrie 2010, privind integritatea și exercitarea funcțiilor și demnităților publice, pentru modificarea și completarea Legii nr.144/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Integritate, precum și pentru modificarea și completarea altor acte normative, funcționarii publici care își desfașoară activitatea în cadrul autorităților publice locale au obligația declarării averii și a intereselor.

   Declarațiile de avere și declarațiile de interese reprezintă acte personale, putând fi rectificate numai în condițiile prevăzute de respectiva lege.

   Declarația de avere se face în scris, pe propria răspundere și cuprinde drepturile și obligațiile declarantului, ale soțului/soției, precum și ale copiilor aflați în întreținere.

   Declarația de interese se face în scris, pe propria răspundere și cuprinde funcțiile și activitățile prevăzute în Legea nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței și exercitarea demnităților publice, a funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, cu modificările și completările ulterioare.

2 0 1 7

Nr. crt. Numele şi prenumele Declaraţii
1. Răduș Nicolae Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
2. Bălan Maria Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
3. Brăileanu Ana Adelina Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
4. Carpov Paresa Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
5. Călin Mariana Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
6. Chiriac Florentina Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
7. Corniencu Iuliana
8. Crețu Maricica Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
9. Druțu Nicoleta Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
10. Epifanov Speranţa Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
11. Gheorghe Silviu Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
12. Halchin Ela Raluca Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
13. Hristodulo Emilia Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
14. Jigarov Paula Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
15. Josan Rodica Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
16. Monahov Nicolae Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
17. Nicolau Paul Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
18. Picu Alina Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
19. Plopeanu Maria Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
20. Pop Andreea Liliana Declaraţie de avere inițială
Declaraţie de avere
Declaraţie de interese inițială
Declaraţie de interese
21. Reșetnicov Elena Valentina Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
22. Safcenco Amalia Ida Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
23. Simionov Ana Maria Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
24. Stalianov Camelia Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
25. Ștefănescu Laura Antonina Declaraţie de avere
Declaraţie de interese
26. Trifan Teodora Declaraţie de avere
Declaraţie de interese

Ultima actualizare: 28.12.2017

    Copyright Primaria orasului Sulina 2008