PAGINĂ DEDICATĂ DISPOZIŢIILOR PRIMARULUI

   În conformitate cu prevederile Legii nr.215/2001 a Administraţiei Publice Locale, primarul emite dispoziţii al căror caracter poate fi normativ ori individual. Dispoziţiile emise de către primar devin executorii numai după ce sunt aduse la cunoştinţa publică sau după ce au fost comunicate persoanelor interesate, după caz. Aducerea la cunoştinţa publică a hotărârilor cu caracter normativ se face în termen de 5 zile de la data comunicării oficiale către prefect....



Ultima actualizare: 11.05.2016

    Copyright © Primaria orasului Sulina 2008