ORGANIGRAMA PRIMĂRIEI ORAŞULUI SULINA

   Organigrama Primăriei orașului Sulina ilustrează formatul organizatoric al instituției, cu ordonarea componentelor într-o structură piramidală, fixată în liniile relațiilor funcționale, interumane sau între compartimente, precum și tipul acestor relații (subordonare, coordonare).

   În dreptunghiurile corespunzătoare compartimentelor a fost notat numărul total al componenților cu detalierea numărului de persoane cu funcții de conducere și a personalului de execuție.

   În colțul din dreapta există o casetă separată în care sunt înscrise principalele informații de ansamblu în legatură cu structura instituției.

   Pentru a vizualiza Organigrama Primariei orașului Sulina apasă aici.

Ultima actualizare: 10.03.2018

    Copyright Primaria orasului Sulina 2008