Primarul oraȘului Sulina

Primarul orașului - Ing. Nicolae Răduș

Răduș Nicolae

   Primarul reprezintă autoritatea executivă a administrației publice prin care se realizează autonomia locală.

   Primarul îndeplinește o funcție de autoritate publică, rezolvând treburile publice ale orașului, în condițiile legii. El este șeful administrației publice locale și al aparatului propriu de specialitate al autorităților administrației publice locale, pe care îl conduce și îl controlează, răspunzând de buna funcționare a administrației publice locale.

   Primarul reprezintă comuna sau orașul în relațiile cu alte autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum și în justiție. Semnul distinctiv al primarului este o eșarfă în culorile drapelului național al României pe care o poartă, în mod obligatoriu, la solemnități, recepții, ceremonii publice și la celebrarea căsătoriilor.

   În exercitarea atribuțiilor și sarcinilor ce îi revin, primarul acționează și ca reprezentant al statului în oraș.
Audiențe
Marți: 09:00 - 11:00;
Miercuri: 09:00 - 11:00;
Joi: 09:00 - 11:00;

    Copyright © Primaria orasului Sulina 2008