Secretarul oraȘului Sulina

Secretarul orașului - Vlavian Gurmeza Maria

   Secretarul orașului este funcționar public de conducere.

   Secretarul orașului coordonează compartimentele și activitățile cu caracter juridic, de stare civilă, autoritate tutelară și asistență socială din cadrul aparatului propriu de specialitate al Consiliului Local.Audiențe
Marți: 13:00 - 16:00;
Miercuri: 13:00 - 16:00;
Joi: 13:00 - 16:00;

    Copyright Primaria orasului Sulina 2008