Relații publice - Primarie1

Go to content

Relații publice

De interes public
Relații publice
Informare relații publice primăria Sulina   Unul din principiile fundamentale ale relaţiilor dintre persoane şi autorităţile publice se referă la accesul liber şi neîngrădit al oricărei persoane din România la informaţii de interes public, aşa cum sunt ele definite prin Legea nr.544/2001.
  Prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice, indiferent de suportul ori de formă sau de modul de exprimare a informaţiei.
  Având în vedere obligaţiile prevăzute în art.5, alin.3 din Legea nr. 544/2001, prin care autorităţile publice sunt obligate să ofere din oficiu publicităţii, un raport periodic de activitate, cel puţin anual, Primăria oraşului Sulina vă invită să parcurgeţi informările asupra activităţii specifice privind transparenţa decizională:


  În cazul în care o persoană consideră că dreptul privind accesul la informațiile de interes public i-a fost încălcat, aceasta se poate adresa cu o reclamație administrativă, conducătorului autorității sau instituției publice căreia i-a fost solicitată informația.
  Persoana care se consideră vătămată în drepturile sale poate depune reclamația administrativă prevăzută, în termen de 30 de zile de la luarea la cunoştinţă a refuzului explicit sau tacit al angajaților din cadrul autorității sau instituției publice pentru aplicarea prevederilor Legii nr.544/2001 și ale normelor metodologice aferente.
  Solicitantul care după primirea răspunsului la reclamația administrativă se consideră în continuare lezat în drepturile sale prevăzute de lege, poate face plângere la secția de contencios administrativ a tribunalului, în termen de 30 de zile de la expirarea termenelor prevăzute în Legea nr.544/2001.
  Responsabil pentru relația cu societatea civilă în cadrul Primăriei orașului Sulina este dl Nicolau Paul, inspector în cadrul aparatului de specialitate al primarului orașului Sulina.

  Un model de reclamație administrativă găsiți aici Model reclamație administrativă
+00 240 543 001
+00 240 543 661 (fax)
sulina_prim@yahoo.com
Link-uri utile:
urbanism.sulina@gmail.com
achizitiipublicesulina@yahoo.ro
Back to content