Serviciul public comunitar local de evidență a persoanei Sulina

   Pentru a veni în sprijinul cetățenilor oferim mai jos câteva informații legate de înființarea și funcționarea acestui serviciu, baza legală, detalii despre documentele necesare eliberării actelor de identitate, precum și formularele utilizate în operațiunile curente.

   Serviciul Public Comunitar Local de Evidența Populației Sulina a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Local Sulina nr.25 din anul 2005, în baza prevederilor art. l al.(1) din O.G. nr. 84/2001 - privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare și ale art.l alin.(1) din H.G. nr. 2104/2004 - pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale.

   Scopul serviciului este acela de a exercita competențele ce îi sunt date prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare civilă și de evidență a persoanelor, precum și de eliberare a documentelor, în sistem de ghișeu unic. Activitatea acestui serviciu se desfășoară în interesul persoanei și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.Adresa: str. Mircea Vodă, nr.2 (in sediul Politiei orasului Sulina).

Telefon/fax: 0240 543 299Program de lucru cu publicul
Luni 09:00 - 12:00; 14:00 - 16:00;
Marți, Miercuri, Joi09:00 - 12:00; 14:00 - 16:00;
Vineri 09:00 - 13:00.   Legături utile:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date.

    Copyright © Primaria orasului Sulina 2008