Serviciul public comunitar local de evidență a persoanei Sulina

   Ce reprezintă un act de identitate?

   Actul de identitate este documentul care se eliberează cetățeanului român și cu care acesta poate face dovada identității, a adresei de domiciliu și, după caz, a adresei de reședință. Documentul se eliberează la solicitare, începând cu împlinirea vârstei de 14 ani.

   Cât este valabilă o carte de identitate?

 • 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani;
 • 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 ani;
 • 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 25 ani;
 • Permanent pentru persoanele care au împlinit vârsta de 55 de ani.

   Situații în care se eliberează o nouă carte de identitate:

 • expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate;
 • modificarea numelui/prenumelui titularului, prenumelui părinților, datei sau locului nașterii;
 • schimbarea domiciliului;
 • schimbarea denumirii/rangului localităților și străzilor, renumerotarea imobilelor sau rearondarea acestora, înființarea localităților sau străzilor;
 • atribuirea unui nou cod numeric personal;
 • deteriorarea actului de identitate deținut;
 • pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate;
 • schimbarea fizionomiei;
 • schimbarea sexului;
 • anularea actului de identitate deținut;
 • preschimbarea buletinelor de identitate.

   Situații în care se eliberează cartea de identitate provizorie:

 • solicitantul nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea unei cărți de identitate;
 • solicitantul este cetățean român cu domiciliul în străinatate și locuiește temporar în România.

   Important de reținut!

    Termenul de valabilitate al cărții de identitate provizorii se stabilește de serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, acesta neputând depăși un an de zile.

   Care este termenul de soluționare a cererilor?

   Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

   Care sunt modalitățile de depunere a actelor?

   Actele pentru eliberarea unei noi cărți de identitate se depun personal la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reședința.

   În cazul cetățenilor români care se află temporar în străinătate, depunerea cererii / înmânarea actului de identitate se poate face și pe bază de procură specială obținută de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

   NOTĂ: Depunerea cererii și a documentelor necesare pentru eliberarea primului act de identitate nu se poate realiza în baza unei procuri speciale.

   Ce taxe plătim?

   Contravaloarea actelor de identitate

 • Cartea de identitate = 7 lei;
 • Cartea de identitate provizorie = 1 leu;

   Taxa de timbru

 • Eliberarea actului de identitate (pentru schimbări de domiciliu în România și din străinătate în România / preschimbări buletine de identitate) = 5 lei;
 • Înscrierea mențiunii de reședință pe actul de identitate = 5 lei.Adresa: str. Mircea Vodă, nr.2 (în sediul Poliției orașului Sulina).

Telefon/fax: 0240 543 299Program de lucru cu publicul
Luni 09:00 - 12:00; 14:00 - 16:00;
Marți, Miercuri, Joi09:00 - 12:00; 14:00 - 16:00;
Vineri 09:00 - 13:00.    Copyright © Primaria orasului Sulina 2008