Anunțuri publicate în anul în curs - Primaria Sulina

Du-te la conținut

Anunțuri publicate în anul în curs

Monitorul Oficial Local > Alte documente > Anunțuri

În această secțiune regăsiți diverse anunțuri
postate în anul 2023 pe pagina web a
Primariei orașului Sulina.

Arhivă Primaria Sulina
...
  • Primăria orașului Sulina anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: „Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului privind stabilirea unor forme de sprijin financiar de la bugetul local al orașului Sulina, pentru unitățile de cult aparținând cultelor religioase recunoscute în România“... (data publicării: 15 noiembrie 2023).
...
  • Primăria orașului Sulina anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: „Proiect de hotărâre privind aprobarea stabilirii impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024“... (data publicării: 13 noiembrie 2023)
...
  • Primăria orașului Sulina anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind aprobarea cuantumului minim al chiriilor, redevenței în cazul concesionării terenurilor din domeniul public și privat și pentru spațiile din patrimoniul Consiliului Local Sulina, precum și în cazul închirierii utilajelor și echipamentelor, pentru anul 2024 (conține anexe)... (data publicării: 13 noiembrie 2023).
...
  • Primăria orașului Sulina anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului de hotărâre privind stabilirea taxelor pentru activitatea autofinanțată „Piață“, pentru anul 2024 (conține anexe)... (data publicării: 10 noiembrie 2023).
...
  • Orașul Sulina anunță deschiderea procedurii de transparență decizională a procesului de elaborare a proiectului următorului act normativ: Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al Orașului Sulina, județul Tulcea... (data publicării: 09 noiembrie 2023).
...
...
...
...
...
...
...
...
Telefon:
+00 240 543 001
+00 240 543 661 (fax)
Adresa: str.I, nr.180, Sulina, jud. Tulcea, 825400. Pentru depunerea actelor în format electronic (fișiere .pdf și .doc), vă rugăm să folosiți următoarea adresă de e-mail: sulina_prim@yahoo.com. Adresă de e-mail alternativă: secretariat@primaria-sulina.ro
Link-uri utile:
Înapoi la cuprins