Hotărâri ale Consiliului Local Sulina - 2020 - Primaria Sulina

Du-te la conținut

Hotărâri ale Consiliului Local Sulina - 2020

Monitorul Oficial Local > Hotarârile autorității deliberative > Arhivă hotărâri C.L.
Hotărâri ale Consiliului Local Sulina emise în anul 2020
Martie
August
Octombrie
Arhivă Consiliul Local Sulina
Ianuarie - 2020

 • Hotărârea nr.1 din 16 ianuarie 2020 privind instituirea taxei speciale pentru serviciul public de salubrizare în orașul Sulina și aprobarea regulamentului privind instituirea taxei pentru serviciul public de salubrizare în orașul Sulina.
 - Anexă la Hotărârea nr.1 - Taxa și regulamentul de instituire a taxei pentru serviciul public de salubrizare.
 • Hotărârea nr.2 din 16 ianuarie 2020 privind aprobarea finanțării deficitului secțiunii de funcționare, din excendentul anilor precedenți pentru activitatea finanțată integral din venituri proprii „Piață“, activitate a Consiliului Local Sulina, în anul 2020.
 • Hotărârea nr.3 din 16 ianuarie 2020 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statelor de funcții ale aparatului de specialitate al primarului orașului Sulina, ale serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Sulina, pentru anul 2020.
 - Anexa nr.1 la Hotărârea nr.3 - Organigrama.
 - Anexa nr.2 la Hotărârea nr.3.
 - Anexa nr.3 la Hotărârea nr.3.
 - Anexa nr.4 la Hotărârea nr.3.
 - Anexa nr.5 la Hotărârea nr.3.
 - Anexa nr.6 la Hotărârea nr.3.
 - Anexa nr.7 la Hotărârea nr.3.
 - Anexa nr.8 la Hotărârea nr.3.
 - Anexa nr.9 la Hotărârea nr.3.
 - Anexa nr.10 la Hotărârea nr.3.
 • Hotărârea nr.4 din 16 ianuarie 2020 privind reglementarea politicii parcărilor pe străzile: Strada I - tronson 2, str. a III-a, str. Unirii, str. a II-a, str. Republicii, str. Sf. Alexandru, str. Nicolae Bălcescu, str. Europolis din orașul Sulina, județul Tulcea, în contextul implementării proiectului „Serviciu integrat de transport public urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Sulina, prin accesarea POR 3.2“.
 • Hotărârea nr.5 din 31 ianuarie 2020 privind alegerea unui președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult 3 luni, care va conduce ședințele Consiliului Local și va semna hotărârile adoptate de acesta în perioada 01 februarie 2020 - 30 aprilie 2020.
 • Hotărârea nr.6 din 31 ianuarie 2020 privind aprobarea execuției bugetului de venituri și cheltuieli a Orașului Sulina și a bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al Orașului Sulina, la data de 31.12.2019.
 - Anexa nr.1 la Hotărârea nr.6 - Buget propriu general consolidat al orașului Sulina, pe anul 2019.
 - Anexa nr.2 la Hotărârea nr.6 - Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 31.12.2019.
 - Anexa nr.3 la Hotărârea nr.6 - Lista cheltuielilor de capital finanțate din alocații bugetare pe anul 2019.
 • Hotărârea nr.7 din 31 ianuarie 2020 privind aprobarea modificării și completării inventarului domeniului public al orașului Sulina, aprobat prin H.C.L. nr.23/29.03.2019.
 - Anexă la Hotărârea nr.7.
 • Hotărârea nr.8 din 31 ianuarie 2020 privind aprobarea menținerii rețelei școlare a unității de învățământ preuniversitar de stat de pe raza orașului Sulina, pentru anul școlar 2020 - 2021.
 - Anexă la Hotărârea nr.8.
 • Hotărârea nr.9 din 31 ianuarie 2020 privind aprobarea Ghidului solicitantului pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul orașului Sulina, pe anul 2020, cultelor religioase recunoscute de lege care își desfășoară activitatea în orașul Sulina, județul Tulcea.
 - Anexă la Hotărârea nr.9 - Ghidul solicitantului pentru acordarea finanțărilor nerambursabile din bugetul orașului Sulina, pe anul 2020.
 • Hotărârea nr.10 din 31 ianuarie 2020 privind inițierea procedurii de selecție și de evaluare pentru desemnarea unui membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. A.S.P.L. Sulina S.R.L. - Sulina.
 - Anexă la Hotărârea nr.10 - Calendarul derulării procedurii desemnării unui membru în cadrul Consiliului de Administrație al S.C. A.S.P.L. Sulina S.R.L. - Sulina.
 • Hotărârea nr.11 din 31 ianuarie 2020 privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal „Construire complex căsuțe cazare“, orașul Sulina, județul Tulcea.
 • Hotărârea nr.12 din 31 ianuarie 2020 privind aprobarea angajării dnei Ivanov Antonela în funcția de asistent personal pentru minorul cu handicap grav - Ivanov Cristian.- Proces verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului Local al oraşului Sulina din data de 16 ianuarie 2020.
- Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Sulina din data de 31 ianuarie 2020.
Februarie - 2020

- Anexa nr.1 la Hotărârea nr.19 - Organigramă;


Aprilie - 2020Mai - 2020Iunie - 2020Iulie - 2020Septembrie - 2020Noiembrie - 2020

 - Anexa nr.1 la Hotărârea nr.119 - Organigrama aparatului de specialitate al primarului orașului Sulina, ale serviciilor publice fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local Sulina.


Decembrie - 2020Înapoi la cuprins