Hotărâri ale Consiliului Local Sulina - 2021 - Primaria Sulina

Du-te la conținut

Hotărâri ale Consiliului Local Sulina - 2021

Monitorul Oficial Local > Hotarârile autorității deliberative > Arhivă hotărâri C.L.
Hotărâri ale Consiliului Local Sulina emise în anul 2021
Iunie
Iulie
August
Septembrie
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Arhivă Consiliul Local Sulina
Ianuarie - 2021Februarie - 2021

 • Hotărârea nr.13 din 25 februarie 2021 privind alegerea unui președinte de ședință pe o perioadă de cel mult trei luni, care va conduce ședințele Consiliului Local și va semna hotărârile adoptate de acesta în perioada 25 februarie 2021 - 25 mai 2021.
 • Hotărârea nr.14 din 25 februarie 2021 pentru aprobarea întocmirii documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru realizarea investiției „Modernizare drum comunal Sulina - Cardon - C.A. Rosetti, tronsonul Sulina, mal stâng - pod Canal Cardon“.
 • Hotărârea nr.15 din 25 februarie 2021 pentru aprobarea întocmirii documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru realizarea investiției „Reabilitare și modernizare străzi în orașul Sulina, județul Tulcea“.
 • Hotărârea nr.16 din 25 februarie 2021 pentru aprobarea întocmirii documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru realizarea investiției „Extindere rețea de apă și canalizare obiectiv de investiții: amenajare plaja Sulina“.
 • Hotărârea nr.17 din 25 februarie 2021 pentru aprobarea întocmirii documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru realizarea investiției „Amenajare mini-port turistic în zona de vest, Canalul Busurca, orașul Sulina, județul Tulcea„.
 • Hotărârea nr.18 din 25 februarie 2021 pentru aprobarea întocmirii documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru realizarea investiției „Amenajarea canalelor din izlazul orașului Sulina pentru introducerea în circuitul turistic“.
 • Hotărârea nr.19 din 25 februarie 2021 pentru aprobarea întocmirii documentației de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I.) pentru realizarea investiției „Extindere rețea de iluminat public stradal în zona cimitir orașul Sulina - pod Canal Plaja Sulina, județul Tulcea“.
 • Hotărârea nr.20 din 25 februarie 2021 privind aprobarea derulării, cu clauză suspensivă, a procedurii de achiziție publică având ca obiect servicii de proiectare și achiziție lucrări pentru realizarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea infrastructurii portuare a portului Sulina“.
 • Hotărârea nr.21 din 25 februarie 2021 pentru aprobarea achiziției unui apartament cu destinație de locuință de serviciu.
 • Hotărârea nr.22 din 25 februarie 2021 privind aprobarea structurii pe specialități a membrilor Comisiei Sociale pentru analiza cererilor privind repartizarea de locuințe pentru tineri în cadrul blocurilor realizate prin programul A.N.L.- București, destinate închirierii pentru tineri.
 • Hotărârea nr.23 din 25 februarie 2021 privind revocarea parțială a H.C.L. Sulina nr.2/07.01.2021 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2021, în sensul eliminării din Anexa - Taxe speciale a taxei „Adeverințe“ și a taxei „Eliberare acte din arhivă și alte acte în regim de urgență“.
 • Hotărârea nr.24 din 25 februarie 2021 privind aprobarea casării mijloacelor fixe și a obiectelor de inventar din cadrul liceului Jean Bart Sulina.
 - Anexa nr.1 la Hotărârea nr.24.
 - Anexa nr.2 la Hotărârea nr.24.
 • Hotărârea nr.25 din 25 februarie 2021 privind modificarea H.C.L. Sulina nr.153/31.10.2013 pentru acordarea unei diplome jubiliare și a unui premiu pentru familiile domiciliate pe raza administrativ-teritorială a orașului Sulina, care aniversează 50 de ani de căsătorie.
 • Hotărârea nr.26 din 25 februarie 2021 privind modificare a cuantumului burselor aferente anului școlar 2020-2021, aprobat prin H.C.L. Sulina nr.89/18.09.2020.
 • Hotărârea nr.27 din 25 februarie 2021 aprobarea actualizării listei cuprinzând persoanele care beneficiază de reducerea cu 50% a impozitelor pe clădiri și terenuri și a celorlalte taxe conform O.G nr.27/1996, republicată în 1997 și a Legii nr.26/2019 pentru modificarea și completarea O.G nr.27/1996, prin nominalizarea în cadrul acesteia a unor noi beneficiari.
 - Anexă la Hotărârea nr.27 - Lista cuprinzând persoanele care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor pentru energie electrică, termică, apă potabilă pentru consumul menajer și gunoi.
 • Hotărârea nr.28 din 25 februarie 2021 privind aderarea unității administrativ-teritoriale Sulina la Asociația de Dezvoltare Intercomunitară „Consorțiul zonal Topoloveni“, precum și pentru împuternicirea primarului orașului Sulina să semneze actele asociației.
 - Anexă la Hotărârea nr.28 - Model-cadru acord de cooperare pentru organizarea și exercitarea funcției de audit public intern.
 • Hotărârea nr.29 din 25 februarie 2021 pentru aprobarea depunerii Fișei de reforme și investiții pentru realizarea investiției „Modernizarea infrastructurii rutiere de acces în orașul Sulina și U.A.T.-urile C.A.Rosetti și Sfântul Gheorghe din Delta Dunării“, propunere pentru Planul National de Redresare și Reziliență (PNRR).
 • Hotărârea nr.30 din 25 februarie 2021 privind desemnarea și împuternicirea domnului primar al orașului Sulina să facă toate demersurile necesare către ADI ITI Delta Dunării în vederea identificării surselor de finanțare pentru construcția șoselei Sulina - Nufăru.


- Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Sulina din data de 25 februarie 2021.
Martie - 2021Aprilie - 2021Mai - 2021Înapoi la cuprins