Componența comisiilor de specialitate - Primaria Sulina

Du-te la conținut

Componența comisiilor de specialitate

Consiliul Local
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al orașului Sulina
Informare Consiliul Local Sulina
Pentru desfăşurarea activităţii Consiliul Local îşi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate, stabilind funcţionarea şi atribuţiile acestora prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local. Comisiile de specialitate analizează şi avizează proiectele de hotărâre din domeniul lor de activitate.
Componenţa comisiilor de specialitate a fost stabilită prin H.C.L. nr.6/25.06.2016, privind organizarea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Sulina, judetul Tulcea.

A. Comisia pentru probleme economico - sociale, buget - finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii şi comerţ, implementare proiecte:
1. Năstase Cristian - Bogdan;
2. Vlaciu Viorica - Camelia;
3. Cojocaru Vlad;
4. Cozma Victoria.

B. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură:
1. Chirilov Vasile;
2. Leon Tudorel;
3. Bălan Maria.

C. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi activităţi sportive şi de agrement:
1. Ivan Adrian - Constantin;
2. Andrei Victor;
3. Praz Laurențiu.

D. Comisia pentru administraţie publică, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor:
1. Popa Sorin;
2. Nagy Csaba - Istvan;
3. Hubati Tudor.

Înapoi la cuprins