Componența comisiilor de specialitate - Primaria Sulina

Du-te la conținut

Componența comisiilor de specialitate

Consiliul Local
Comisiile de specialitate ale Consiliului Local al orașului Sulina
Pentru desfăşurarea activităţii Consiliul Local îşi organizează comisii de specialitate pe principalele domenii de activitate, stabilind funcţionarea şi atribuţiile acestora prin Regulamentul de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local. Comisiile de specialitate analizează şi avizează proiectele de hotărâre din domeniul lor de activitate.
Componenţa comisiilor de specialitate a fost stabilită prin H.C.L. nr.99/16.11.2020 privind constituirea comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al oraşului Sulina pentru mandatul 2020 - 2024.

A. Comisia pentru probleme economico-sociale, buget-finanţe, administrarea domeniului public şi privat al oraşului, servicii şi comerţ, implementare proiecte:
1. Hubati Tudor;
2. Răduș Nicolae;
3. Cozma Victoria;
4. Armeanu Alexandru;
5. Sipatchin Dan.

B. Comisia pentru amenajarea teritoriului şi urbanism, realizarea lucrărilor publice, protecţia mediului, conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură:
1. Dimitriu Aurel;
2. Dunaev Valentin;
3. Sipatchin Dan.

C. Comisia pentru învăţământ, sănătate, cultură, protecţie socială şi activităţi sportive şi de agrement:
1. Praz Laurențiu;
2. Ivan Adrian Constantin;
3. Lavric Valentin.

D. Comisia pentru administraţie publică, juridic, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor:
1. Albu Andreea Lavinia;
2. Baciu Adrian;
3. Cuțov Lăcrămioara.

Telefon:
+00 240 543 001
+00 240 543 661 (fax)
Adresa: str.I, nr.180, Sulina, jud. Tulcea, 825400. Pentru depunerea actelor în format electronic (fișiere .pdf și .doc), vă rugăm să folosiți următoarea adresă de e-mail: sulina_prim@yahoo.com. Adresă de e-mail alternativă: secretariat@primaria-sulina.ro
Link-uri utile:
Înapoi la cuprins