Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor - Primaria Sulina

Du-te la conținut

Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor

Primăria > Servicii > Evidența persoanelor
Serviciul public comunitar local de evidență a persoanelor
Informare Primăria Sulina
  Pentru a veni în sprijinul cetățenilor oferim mai jos câteva informații legate de înființarea și funcționarea acestui serviciu, baza legală, detalii despre documentele necesare eliberării actelor de identitate, precum și formularele utilizate în operațiunile curente.
  Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Sulina a fost înființat prin Hotărârea Consiliului Local Sulina nr.25 din anul 2005, în baza prevederilor art. l al.(1) din O.G. nr. 84/2001 - privind înființarea, organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, cu modificările și completările ulterioare și ale art.l alin.(1) din H.G. nr. 2104/2004 - pentru aprobarea Metodologiei privind criteriile de dimensionare a numărului de funcții din aparatul serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, constituirea patrimoniului și managementul resurselor umane, financiare și materiale.
  Scopul serviciului este acela de a exercita competențele ce îi sunt date prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de stare civilă și de evidență a persoanelor, precum și de eliberare a documentelor, în sistem de ghișeu unic.
Activitatea acestui serviciu se desfășoară în interesul persoanei și al comunității, în sprijinul instituțiilor statului, exclusiv pe baza și în executarea legii.

Adresa: str. Mircea Vodă, nr.2 (in sediul Poliției orașului Sulina).
Telefon/fax: 0240 543 299
E-mail: evpsulina@primaria-sulina.ro

Program de lucru cu publicul
Luni: 09:00 - 12:00; 14:00 - 16:00;
Marți, Miercuri, Joi: 09:00 - 12:00; 14:00 - 16:00;
Vineri: 09:00 - 13:00.

Ce reprezintă un act de identitate?

Actul de identitate este documentul care se eliberează cetățeanului român și cu care acesta poate face dovada identității, a adresei de domiciliu și, după caz, a adresei de reședință. Documentul se eliberează la solicitare, începând cu împlinirea vârstei de 14 ani.

Cât este valabilă o carte de identitate?

 • 4 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 14 – 18 ani;
 • 7 ani pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 18 – 25 ani;
 • 10 ani pentru persoanele care au împlinit vârsta de 25 ani;
 • Permanent pentru persoanele care au împlinit vârsta de 55 de ani.

Situații în care se eliberează o nouă carte de identitate:

 • expirarea termenului de valabilitate a actului de identitate;
 • modificarea numelui/prenumelui titularului, prenumelui părinților, datei sau locului nașterii;
 • schimbarea domiciliului;
 • schimbarea denumirii/rangului localităților și străzilor, renumerotarea imobilelor sau rearondarea acestora, înființarea localităților sau străzilor;
 • atribuirea unui nou cod numeric personal;
 • deteriorarea actului de identitate deținut;
 • pierderea, furtul sau distrugerea actului de identitate;
 • schimbarea fizionomiei;
 • schimbarea sexului;
 • anularea actului de identitate deținut;
 • preschimbarea buletinelor de identitate.

Situații în care se eliberează cartea de identitate provizorie:

 • solicitantul nu posedă toate documentele necesare pentru eliberarea unei cărți de identitate;
 • solicitantul este cetățean român cu domiciliul în străinatate și locuiește temporar în România.

Important de reținut!

Termenul de valabilitate al cărții de identitate provizorii se stabilește de serviciul public comunitar de evidență a persoanelor, acesta neputând depăși un an de zile.

Care este termenul de soluționare a cererilor?

Termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate este de până la 30 zile, acesta putând fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful serviciului public comunitar de evidență a persoanelor.

Care sunt modalitățile de depunere a actelor?

Actele pentru eliberarea unei noi cărți de identitate se depun personal la serviciul public comunitar de evidență a persoanelor pe raza căruia solicitantul are domiciliul sau reședința.
În cazul cetățenilor români care se află temporar în străinătate, depunerea cererii / înmânarea actului de identitate se poate face și pe bază de procură specială obținută de la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Notă: Depunerea cererii și a documentelor necesare pentru eliberarea primului act de identitate nu se poate realiza în baza unei procuri speciale.

Ce taxe plătim?

Contravaloarea actelor de identitate
Cartea de identitate = 7 lei;
Cartea de identitate provizorie = 1 leu;
Taxa de timbru
Eliberarea actului de identitate (pentru schimbări de domiciliu în România și din străinătate în România / preschimbări buletine de identitate) = 5 lei;
Înscrierea mențiunii de reședință pe actul de identitate = 5 lei.
Documentele necesare eliberării actului de identitate

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărțile de identitate se eliberează titularilor.
În situația în care solicitantul nu se află în țară, mandatarul va prezenta o procură specială pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se află solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.
Cetățenii români aflași în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.
Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetățeniei și a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original și copie.

Formulare tip

În activitatea curentă sunt folosite următoarele formulare:


Cererile sunt oferite în mod gratuit la ghişeul serviciului local sau pot fi descărcate de pe site. În situaţia în care optaţi pentru descărcarea acestora de pe site, vă rugăm să reţineţi că tipărirea acestora trebuie să fie în format A4, cele două pagini regăsindu-se pe aceeaşi foaie (faţă şi verso).
Cererile pot fi completate olograf sau prin alte sisteme de tehnoredactare, cu excepţia rubricii destinată semnăturii, care trebuie completată numai în fata lucrătorului de evidenţă a persoanelor.
Baza legală

Următoarele acte normative reglementează organizarea și funcționarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor oraș Sulina:
Telefon:
+00 240 543 001
+00 240 543 661 (fax)
Adresa: str.I, nr.180, Sulina, jud. Tulcea, 825400. Pentru depunerea actelor în format electronic (fișiere .pdf și .doc), vă rugăm să folosiți următoarea adresă de e-mail: sulina_prim@yahoo.com. Adresă de e-mail alternativă: secretariat@primaria-sulina.ro
Link-uri utile:
Înapoi la cuprins