Hotărâri ale Consiliului Local Sulina - 2020 - Primaria Sulina

Du-te la conținut

Hotărâri ale Consiliului Local Sulina - 2020

Monitorul Oficial Local > Hotarârile autorității deliberative
Hotărâri ale Consiliului Local Sulina emise în anul 2020
Martie
August
Octombrie
Noiembrie
Decembrie
Arhivă Consiliul Local Sulina
Ianuarie - 2020

Buton sus
Februarie - 2020
Buton sus
Aprilie - 2020
Buton sus
Mai - 2020
Buton sus
Iunie - 2020
Buton sus
Iulie - 2020

  • Hotărârea nr.73 din 30 iulie 2020 privind alegerea unui președinte de ședință, pe o perioadă de cel mult trei luni, care va conduce ședințele de Consiliului Local și va semna hotărârile adoptate de acesta în perioada 1 august 2020 - 31 octombrie 2020.
  • Hotărârea nr.74 din 30 iulie 2020 privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli a orașului Sulina și a bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al orașului Sulina, la data de 30.06.2020.
- Anexa nr.1 la Hotărârea nr.74 - Contul de execuție al bugetului local al orașului Sulina, la data de 30.06.2020.
- Anexa nr.2 la Hotărârea nr.74 - Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, la data de 30.06.2020.
- Anexa nr.3 la Hotărârea nr.74 - Lista cheltuielilor de capital finanțate din alocații bugetare aprobate și realizate în trimestrul I și II - 2020.
  • Hotărârea nr.75 din 30 iulie 2020 privind validarea mandatului domnului Deaconescu Vasile-Daniel în Consiliul de Administrație al S.C. ASPL Sulina S.R.L.- Sulina, având unic acționar Unitatea Administrativ Teritorială Sulina.
- Anexa nr.1 la Hotărârea nr.75 - Raport privind rezultatul final pentru desemnarea și validarea membrilor în Consiliul de Administrație la S.C. ASPL Sulina S.R.L.- Sulina.
- Anexa nr.2 la Hotărârea nr.75 - Actul constitutiv al S.C. ASPL Sulina S.R.L. - Sulina, actualizat conform H.C.L. Sulina nr.22/28.07.2016, H.C.L. Sulina nr.24/28.07.2016, H.C.L. Sulina nr.56/30.09.2016, H.C.L. Sulina nr.47/30.05.2019, H.C.L. Sulina nr.155/12.12.2019 și H.C.L. Sulina nr.163/23.12.2019.
  • Hotărârea nr.76 din 30 iulie 2020 privind stabilirea și aprobarea ajutorului acordat în caz de deces, persoanelor beneficiare de ajutor social, conform prevederilor Legii nr.146/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare.
  • Hotărârea nr.77 din 30 iulie 2020 privind aprobarea cererii de finanțare și a cheltuielilor aferente investiției „Serviciul integrat de transport public Urban în contextul dezvoltării durabile a orașului Sulina“.
  • Hotărârea nr.78 din 30 iulie 2020 privind modificarea Anexei nr.1 la H.C.L. Sulina nr.22/28.02.2018 pentru aprobarea Planului de Mobilitate Urbană al orașului Sulina.
  • Hotărârea nr.79 din 30 iulie 2020 privind aprobarea modificării Organigramei și a Statelor de funcții ale aparatului de specialitate al primarului orașului Sulina, ale serviciilor publice fără personalitate juridică din subordinea Consiliului Local Sulina, pentru anului 2020.
- Anexa nr.1 la Hotărârea nr.79 - Organigrama aparatului de specialitate al primarului orașului Sulina, ale serviciilor publice fără personalitate juridică subordonate Consiliului Local Sulina, valabilă începând cu data de 01.08.2020.
- Anexa nr.2 la Hotărârea nr.79 - Stat de funcții, valabil începând cu data de 01.08.2020.
- Anexa nr.3 la Hotărârea nr.79 - Stat de funcții, valabil începând cu data de 01.08.2020.
- Anexa nr.4 la Hotărârea nr.79 - Stat de funcții, valabil începând cu data de 01.08.2020.
- Anexa nr.5 la Hotărârea nr.79 - Stat de funcții, valabil începând cu data de 01.08.2020.
- Anexa nr.6 la Hotărârea nr.79 - Stat de funcții, valabil începând cu data de 01.08.2020.
- Anexa nr.7 la Hotărârea nr.79 - Stat de funcții, valabil începând cu data de 01.08.2020.
- Anexa nr.8 la Hotărârea nr.79 - Stat de funcții, valabil începând cu data de 01.08.2020.
- Anexa nr.9 la Hotărârea nr.79 - Recapitulație State de funcții, valabilă începând cu data de 01.08.2020.
- Anexa nr.10 la Hotărârea nr.79 - Stat nominal de funcții, valabil începând cu data de 01.08.2020.
  • Hotărârea nr.80 din 30 iulie 2020 privind aprobarea actualizării listei cuprinzând persoanele care beneficiază de reducerea cu 50% a impozitelor pe clădiri și terenuri și a celorlalte taxe, conform O.G. nr.27/1996, republicată în 1997 și a Legii nr.26/2019 pentru modificarea și completarea O.G. nr.27/1996, prin nominalizarea în cadrul acesteia a unor noi beneficiari.
- Anexă la Hotărârea nr.80 - Lista cuprinzând persoanele care beneficiază de reducerea cu 50% a tarifelor pentru energia electrică, termică, apă potabilă pentru consumul menajer și gunoi.
  • Hotărârea nr.81 din 30 iulie 2020 privind aprobarea listelor cuprinzând persoanele care au acces / nu au acces la locuința și ordinea de prioritate, conform Legii nr.152/1998 privind înființarea A.N.L.
- Anexa nr.1 la Hotărârea nr.81 - Lista solicitanților care au acces la locuință (prin îndeplinire a prevederilor legale conform criteriilor - cadru).
- Anexa nr.2 la Hotărârea nr.81 - Lista solicitanților care nu au acces la locuință (prin neîndeplinirea prevederilor legale conform criteriilor - cadru).
- Anexa nr.3 la Hotărârea nr.81 - Lista de prioritate pentru acordarea de locuințe A.N.L.


- Proces verbal al şedinţei ordinare a Consiliului Local al oraşului Sulina din data de 30 iulie 2020.

Buton sus
Septembrie - 2020
Buton sus
Înapoi la cuprins