Serviciul impozite și taxe - Primaria Sulina

Du-te la conținut

Serviciul impozite și taxe

Primăria > Servicii
Serviciul buget-finanțe, contabilitate, impozite și taxe
Secțiunea contabilitate, impozite și taxe
Impozitele constituie una din cele mai importante resurse financiare a statului.
Informare Taxe și Impozite Primăria Sulina
Impozitele reprezintă o prelevare a unei părţi din veniturile ori averea persoanelor fizice şi juridice, aflată la dispoziţia Statului, în vederea acoperirii cheltuielilor publice.
Prelevarea se face cu titlu nerambursabil, în mod obligatoriu, fără contraprestaţie din partea Statului.
Instituţia abilitată a institui impozite de importantă generală este Parlamentul, iar organele de stat locale pot introduce anumite impozite în favoarea unităţilor administrative locale.
Dacă odinioară rolul impozitelor era unul pur financiar, destinat acoperirii cheltuielilor publice, acum impozitele constituie un instrument puternic de intervenţie al Statului în viaţa economică. Astfel, în funcţie de intenţiile legiuitorului, impozitele pot frâna sau stimula producţia anumitor produse sau consumul acestora.
Impozitele au şi un rol profund social concretizat în redistribuirea unei importante părţi a produsului intern brut către diverse clase şi grupuri sociale, scopul fiind diminuarea discrepanţelor între nivelurile veniturilor.
Taxele reprezintă plăti pe care le fac persoanele fizice şi juridice pentru servicii efectuate în favoarea lor de anumite instituţii de drept public
Deosebirile între impozite şi taxe pornesc de la faptul că în cazul impozitelor lipseşte obligaţia prestării unui serviciu direct şi imediat din partea societăţii, pe când, în cazul taxelor, plata se efectuează odată cu primirea solicitării sau după efectuarea serviciului.
E-mail contabilitate: contabilitate@primaria-sulina.ro
E-mail impozite și taxe: itlsulina@primaria-sulina.ro
Înapoi la cuprins