Plaja din Sulina - Primaria Sulina

Du-te la conținut

Plaja din Sulina

Orașul Sulina > Turism local
Plaja Sulina
 Începând cu luna noiembrie 2010, oraşul Sulina a fost supus unei evaluări de către doi traineri olandezi de la Universitatea Van Hall Larestein. Urmare a acestor acţiuni, sprijinite de reprezentanţi ai Prefecturii judeţului Tulcea şi ai Primăriei oraşului Sulina, a fost întocmită documentaţia necesară evaluării criteriilor de performanţă amintite pe scurt în cadrul acestui material.
  Urmare a acestor eforturi întreprinse în comun, oraşului Sulina i-a fost acordat premiul „QualityCoast Award“.
Flamura QualityCoast
   În data de 13 mai 2011, oraşul Sulina şi, implicit, plaja acestuia s-au bucurat de o certificare internaţională, odată cu primirea premiului „QualityCoast Award“ - categoria „Aur“.
   Pentru a vedea certificatul emis cu această ocazie apasă pe butonul de mai jos:


  Rezultat al colaborării unui număr de 21 de parteneri din 11 ţări, aflaţi sub conducerea Uniunii Marine şi Costiere (EUCC), a fost iniţiat un program complex de stabilire şi dezvoltare a unor indicatori de management integrat al zonei costiere, cu accent pe dezvoltarea durabilă a turismului în teritorii de coastă, fie că e vorba de oraşe, regiuni ori insule mici.
  Acest program, intitulat „QualityCoast“, îşi propune să pună la dispoziţia comunităţilor costiere a unor noi suporturi de cooperare, facilitând împărtăşirea experienţei şi a celor mai bune practici în scopul îmbunătăţirii sustenabilităţii şi a creşterii gradului de responsabilizare socială în turism.
  Realizarea şi menţinerea unor standarde impuse, sub supravegherea unui juriu internaţional independent, oferă posibilitatea obţinerii unor certificate „Awards QualityCoast“ ce permit conectarea diverselor destinaţii la marketingul turismului internaţional.
Criteriile de evaluare
Standardele amintite vizează informaţii privitoare la aspecte distinctive ale durabilităţii şi sunt grupate în patru categorii de interes, fiecare dintre acestea cuprinzând un anumit număr de criterii ce fac obiectul revizuirii periodice.
Natura
Valori naturale - Prezenţa la nivel internaţional şi naţional a habitatelor şi speciilor importante care apar pe teritoriul respectiv.
Informare şi educaţie - Surse de informare şi facilităţi care să promoveze interacţiunea cu valorile naturale în şi în jurul teritoriului.
Contactul cu natura - Nivelul adecvat de accesibilitate a zonelor naturale (presiune scăzută asupra mediului, acces la agrement şi experimentare în cadru natural).
Politici "verzi" - Măsura în care valorile naturale sunt îmbunătăţite prin abordări trans-sectoriale.
Deschiderea spre peisaje - Prezenţa unor peisaje deschise şi tendinţele existente în utilizarea terenurilor şi a modelelor de acoperirea terenurilor.
Mediu
Blue Flag şi plajă - Managementul de mediu pe plajă, existenţa apei pentru scăldat la standardele de calitate din Directiva 2006/7/CE şi Blue Flag.
Managementul apei - Surse de apă, utilizare eficientă a apei, furnizare, tratare a apelor reziduale şi refolosirea apei epurate.
Transport sustenabil - Disponibilitatea şi promovarea de moduri de transport durabile.
Reciclarea deşeurilor - Politici şi structuri de colectare a deşeurilor, reciclare şi re-utilizare.
Climă şi energie - Politici care vizează reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră şi promovarea energiei regenerabile.
Identitate
Patrimoniu cultural - Prezenţa şi nivelul de protecţie a elementelor care sunt conectate la istoria teritoriului.
Teritoriu şi tradiţii - Prezenţa peisajelor valoroase, a celor create de om şi utilizarea tradiţională a teritoriului.
Identitate locală - Prezenţa şi atenţia alocată pentru un aspect fizic distinct şi / sau social, care este considerat tipic pentru teritoriu.
Liniştea locului - Prezenţa de spaţii în care oamenii pot scăpa din trafic, zgomot şi mulţimi.
Ospitalitate şi satisfacţii - Nivelul aprecierii de către rezidenţi şi turişti, precum şi eforturile celor din teritoriu pentru a fi gazde bune.
Socio-economic
Presiunea turismului - Presiunea şi impactul turismului pe teritoriu şi modul în care solicitantul se află sub control.
Petrecerea timpului liber şi recreere - Modalitatea în care aspectele legate de durabilitate sunt luate în considerare în cadrul activităţii de agrement şi recreere, precum şi facilităţi în teritoriu.
Implicare şi afaceri - Măsura în care comunitatea de afaceri locală este implicată în eforturile pentru mediu, dezvoltare durabilă şi de conservare a spaţiului marin.
Participarea comunităţii - Iniţiative locale pentru a promova participarea comunităţii şi implicarea părţilor interesate în management şi luarea deciziilor.
Sănătate şi siguranţă - Prezenţa unui mediu sănătos, siguranţa şi măsurile preventive.
Flamura QualityCoast
Beneficiile acordării acestui certificat derivă din creşterea interesului pentru potenţialul turistic al acestei zone. De asemenea, documentaţia şi schimburile de experienţă ce au stat la baza acestei recunoaşteri, continuată în formă organizată în cadrul programului QualityCoast, oferă o imagine clară asupra problemelor cu care se confruntă comunitatea locală şi conturează soluţii pentru ameliorarea acestora. Nu în ultimul rând, existenţa acestui certificat creşte aria de cuprindere a promovării către turismul internaţional şi contribuie la mărirea gradului de încredere cu care poate fi abordată această destinaţie turistică de către potenţialii turişti străini.
Telefon:
+00 240 543 001
+00 240 543 661 (fax)
Adresa: str.I, nr.180, Sulina, jud. Tulcea, 825400. Pentru depunerea actelor în format electronic (fișiere .pdf și .doc), vă rugăm să folosiți următoarea adresă de e-mail: sulina_prim@yahoo.com. Adresă de e-mail alternativă: secretariat@primaria-sulina.ro
Link-uri utile:
Înapoi la cuprins