Strategia de dezvoltare a orașului Sullina - Primaria Sulina

Du-te la conținut

Strategia de dezvoltare a orașului Sullina

Primăria
Planul Integrat de Dezvoltare a oraşului Sulina
2018 - 2035
Informare Plan Integrat Dezvoltare Sulina
  Stabilind obiectivele de dezvoltare strategică, Planul Integrat de Dezvoltare a oraşului Sulina se doreşte a fi un document menit a orienta demersurile factorilor de decizie în stabilirea priorităţilor în domeniile edilitar, mediu, social, economic şi cultural.

  Având rolul unei cărţi de identitate, acest document însoţeşte proiectele de dezvoltare locală promovate în vederea atragerii de fonduri.

  Structura Planului Integrat de Dezvoltare a oraşului Sulina cuprinde următoarele capitole:
1. Introducere;
2. Metodologia de elaborare;
3. Cadrul strategic - nivel european, național, regional, local;
4. Informații generale;
5. Istoric;
6. Profilul orașului Sulina (analiza-diagnostic);
6.1. Dezvoltarea urbană;
6.2. Profilul demografic;
6.3. Fondul locativ;
6.4. Economia și forța de muncă;
6.5. Infrastructura de transport;
6.6. Infrastructura tehnico-edilitară;
6.7. Protecția mediului;
6.8. Educație;
6.9. Sănătate;
6.10. Turismul;
6.11. Cultură și sport;
6.12. Capacitatea administrativă și guvernanța locală;
7. Analiza Swot;
8. Strategia de dezvoltare a orașului pentru perioada 2018 - 2035;
8.1. Contextul Strategic;
8.2. Viziune, imagine directoare teritorială – obiectivele de dezvoltare SDL Sulina;
8.3. Misiunea;
9. Caracterul integrat al strategiei;
9.1. Concept de dezvoltare spațială;
9.2. Capacitatea locală de finanțare a strategiei de dezvoltare;
9.3. Planul de Acțiuni și Proiecte;
9.4. Monitorizarea și evaluarea implementării Strategiei de Dezvoltare.

  • Planul Integrat de Dezvoltare a orașului Sulina (în format .pdf) poate fi consultat accesând butonul de mai jos:


Telefon:
+00 240 543 001
+00 240 543 661 (fax)
Adresa: str.I, nr.180, Sulina, jud. Tulcea, 825400. Pentru depunerea actelor în format electronic (fișiere .pdf și .doc), vă rugăm să folosiți următoarea adresă de e-mail: sulina_prim@yahoo.com. Adresă de e-mail alternativă: secretariat@primaria-sulina.ro
Link-uri utile:
Înapoi la cuprins