Protecție civilă - Primaria Sulina

Du-te la conținut

Protecție civilă

Primăria > Servicii > Secretariat
Compartimentul gospodărire comunală, protecție civilă, registru agricol
Informare Primăria Sulina
Legea 481/2004 privind protecția civilă definește această noțiune ca fiind „o componentă a sistemului securității naționale și reprezintă un ansamblu integrat de activități specifice, măsuri și sarcini organizatorice, tehnice, operative, cu caracter umanitar și de informare publică, planificate, organizate și realizate potrivit legii, în scopul prevenirii și reducerii riscurilor de producere a dezastrelor, protejării populației, bunurilor și mediului împotriva efectelor negative ale situațiilor de urgență, conflictelor armate și înlăturării operative a urmărilor acestora și asigurării condițiilor necesare supraviețuirii persoanelor afectate“.
În conformitate cu art.10 din legea mai sus amintită, organizarea protecției civile presupune:
   a) constituirea organismelor și structurilor pentru managementul situațiilor de urgență, inclusiv al protecției civile;
   b) constituirea serviciilor pentru situații de urgență;
   c) încadrarea inspectorilor și/sau a personalului de specialitate în domeniul protecției civile;
   d) întocmirea planurilor de analiză și de acoperire a tipurilor de riscuri în teritoriul de competență sau în domeniul de activitate;
   e) planificarea și organizarea activităților de pregătire a populației și a salariaților privind protecția civilă;
   f) organizarea evacuării în caz de urgență civilă;
   g) organizarea cooperării și a colaborării privind protecția civilă;
   h) planificarea resurselor pentru funcționarea structurilor prevăzute la lit. a)-c), precum și pentru realizarea măsurilor stabilite în planurile prevăzute la lit. d).
Atribuțiile protecției civile sunt următoarele:
- identificarea și gestionarea tipurilor de riscuri generatoare de dezastre naturale și tehnologice de pe teritoriul României;
- culegerea, prelucrarea, stocarea, studierea și analizarea datelor și informațiilor referitoare la protecția civilă;
- informarea și pregătirea preventivă a populației cu privire la pericolele la care este expusă, măsurile de autoprotecție ce trebuie îndeplinite, mijloacele de protecție puse la dispoziție, obligațiile ce îi revin și modul de acțiune pe timpul situației de urgență;
- organizarea și asigurarea stării de operativitate și a capacității de intervenție optime a serviciilor pentru situații de urgență și a celorlalte organisme specializate cu atribuții în domeniu;
- înștiințarea autorităților publice și alarmarea populației în situații de protecție civilă;
- protecția populației, a bunurilor materiale, a valorilor culturale și arhivistice, precum și a mediului împotriva efectelor dezastrelor și ale conflictelor armate;
- asigurarea condițiilor de supraviețuire a populației în situații de protecție civilă;
- organizarea și executarea intervenției operative pentru reducerea pierderilor de vieți omenești, limitarea și înlăturarea efectelor calamităților naturale și a celorlalte situații de protecție civilă;
- asanarea și neutralizarea teritoriului de muniția rămasă neexplodată din timpul conflictelor militare;
- participarea la misiuni internaționale specifice;
- constituirea rezervelor de resurse financiare și tehnico-materiale specifice.
Aceste atribuții sunt completate cu cele cuprinse în alte acte normative incidente sau conexe, precum și cu prevederile actelor internaționale în domeniu, la care România este parte.
Îndeplinirea acestor atribuții specifice de protecție civilă este realizată, potrivit legii, de către serviciile de urgență publice sau private, profesioniste și voluntare.
Hotărâri al Consiliului Local al orașului Sulina referitoare la activitatea de protecție civilă

2013
2012
Telefon:
+00 240 543 001
+00 240 543 661 (fax)
Adresa: str.I, nr.180, Sulina, jud. Tulcea, 825400. Pentru depunerea actelor în format electronic (fișiere .pdf și .doc), vă rugăm să folosiți următoarea adresă de e-mail: sulina_prim@yahoo.com. Adresă de e-mail alternativă: secretariat@primaria-sulina.ro
Link-uri utile:
Înapoi la cuprins