Serviciul întreținere, reparații, deservire, salubritate, P.S.I. - Primaria Sulina

Du-te la conținut

Serviciul întreținere, reparații, deservire, salubritate, P.S.I.

Primăria > Servicii
Serviciul voluntar pentru situații de urgență Sulina (S.V.S.U.S.)
Informare SVSU
  Situaţiile de urgenţă pot fi descrise ca evenimente excepţionale, al căror caracter este nonmilitar, dar a căror amploare şi intensitate ameninţă viaţa şi sănătatea populaţiei, mediul înconjurător, precum şi valorile materiale şi culturale importante.
  Completând tabloul unei situaţii de urgenţă trebuie să subliniem necesitatea unei intervenţii imediate, coordonate printr-un sistem de management unitar al forţelor şi mijloacelor implicate pentru restabilirea stării de normalitate, prin intermediul adoptării unor măsuri şi a iniţierii unor acţiuni urgente, la nevoie alocându-se resurse suplimentare.
  În vederea prevenirii şi a menţinerii sub control a eventualelor situaţii de urgenţă, la nivelul oraşului Sulina funcţionează Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă.
Date contact:
Adresa: Oras Sulina, str. I, nr.180, jud. Tulcea, cod 825400
Telefon: 0240 543 001
E-mail: secretariat@primaria-sulina.ro
Fişa postului Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sulina poate fi vizionată apasând butonul Vezi organigrama SVSU
Planificarea exerciţiilor
Mașină de pompieri
Un element important al funcţionării Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sulina îl constituie pregătirea periodică a echipei în vederea gestionării corespunzătoare a situaţiilor de urgenţă. Această pregătire impune efectuarea de exerciţii de identificare, înregistrare şi evaluare a tipurilor de risc şi a factorilor determinanţi ai acestora, înştiinţarea factorilor interesaţi, avertizarea populaţiei, limitarea, înlăturarea sau contracararea factorilor de risc, precum şi a efectelor negative şi a impactului produs de potenţiale evenimente excepţionale.
O evidenţă a aplicaţiilor şi a exerciţiilor efectuate de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sulina poate fi afişată accesând link-ul următor:
Planificarea controalelor preventive
Buldoexcavator pentru intervenții
O altă preocupare constantă a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sulina este îndreptată către activitatea de prevenire a potenţialelor stări ce pot determina apariţia situaţiilor de urgenţă. Astfel de stări sunt constituite din complexe de factori de risc care, prin evoluţia lor necontrolată şi iminenţa ameninţării, ar putea aduce atingere vieţii şi sănătăţii populaţiei, valorilor materiale şi culturale importante, precum şi factorilor de mediu.
Astfel, prin intermediul acțiunilor de control a respectării măsurilor de prevenire a potențialelor stări de risc, efectuate la nivelul diverselor instituții aflate pe raza de competență a Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sulina, pot fi evitate situațiile potențial periculoase.
Planificarea controalelor ce urmează a fi efectuate la nivelul localităţii de către factori responsabili ai Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sulina poate fi afişată accesând link-ul următor:
Intervenţii
Tractor cu remorcă pentru intervenții
Evidenţierea activităţilor şi acţiunilor în care a fost implicat Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sulina conturează o imagine de ansamblu şi subliniază importanţa existenţei acestuia la nivelul localităţii.
Accesând link-ul de mai jos puteţi vizualiza intervențiile la care a participat personalul Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sulina.
Măsuri preventive, conform tipurilor de pericol cuprinse în Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (P.A.A.R.)

Conştientizând importanţa activităţii de prevenţie, Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sulina vă pune la dispoziţie o serie de documente cuprinse în Planul de Analiză şi Acoperire a Riscurilor (P.A.A.R.), documente ce cuprind măsuri ce trebuie luate în vederea înlăturării factorilor de risc ori a reducerii efectelor negative pe care le pot avea evenimentele asociate diverselor tipuri de risc (cazuri de forţă majoră determinate de incendii, cutremure, inundaţii, accidente, explozii, avarii, alunecări sau prăbuşiri de teren, îmbolnăviri în masă, prăbuşiri ale unor construcţii, instalaţii ori amenajări, eşuarea sau scufundarea unor nave, căderi de obiecte din atmosferă ori din cosmos, tornade, avalanşe, eşecul serviciilor de utilităţi publice şi alte calamităţi naturale sau evenimente publice de amploare determinate ori favorizate de factori de risc specifici).

Accesând link-urile de mai jos puteţi vizualiza măsurile recomandate de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sulina:
Registrul istoric

Doar o simplă accesare a Registrului Istoric al Serviciului Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sulina oferă posibilitatea de a vizualiza diversitatea tipurilor de evenimente și acțiuni specifice în care este angrenat acest serviciu.
Accesând link-ul de mai jos aveți acces la o evidență a intervențiilor făcute de Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă Sulina, iar unul din scopurile declarate al postării acestor documente este acela de a ne îndrepta privirea asupra pericolelor potenţiale care ne pândesc şi a creşte nivelul de atenţie alocat identificării factorilor de risc ce pot declanşa situaţii de urgenţă.

Buton sus
Balta arzând în apropierea orașului Sulina
Telefon:
+00 240 543 001
+00 240 543 661 (fax)
Adresa: str.I, nr.180, Sulina, jud. Tulcea, 825400. Pentru depunerea actelor în format electronic (fișiere .pdf și .doc), vă rugăm să folosiți următoarea adresă de e-mail: sulina_prim@yahoo.com. Adresă de e-mail alternativă: secretariat@primaria-sulina.ro
Link-uri utile:
Înapoi la cuprins