Transparență decizională - Primaria Sulina

Du-te la conținut

Transparență decizională

Monitorul Oficial Local > Alte documente
Transparență decizională
Informare relații publice primăria Sulina
  Transparența decizională în cadrul autorităților administrației publice centrale și locale, alese sau numite, precum și a altor instituții publice care utilizează resurse financiare publice, în raporturile stabilite între ele cu cetățenii și asociațiile legal constituite ale acestora, este reglementată de Legea nr.52/2003.
  Propunându-și să sporească gradul de transparență la nivelul întregii administrații publice, Legea nr.52/2003 are ca scopuri principale sporirea gradului de responsabilitate a administrației publice față de cetățean, ca beneficiar al deciziei administrative, precum și stimularea participării active a cetățenilor în procesul de luare a deciziilor administrative și în procesul de elaborare a actelor normative.
Documente de interes public și proiecte de hotărâre ce s-au aflat în procedură de dezbatere publică pe parcursul anului 2024:

...
...
...
...

 
Documente de interes public și proiecte de hotărâre ce s-au aflat în procedură de dezbatere publică pe parcursul anului 2023:
 
Documente de interes public și proiecte de hotărâre ce s-au aflat în procedură de dezbatere publică pe parcursul anului 2022:


Documente de interes public și proiecte de hotărâre ce s-au aflat în procedură de dezbatere publică pe parcursul anului 2021:


Documente de interes public și Proiecte de hotărâre ce s-au aflat în procedură de dezbatere publică pe parcursul anului 2020:

Documente de interes public și Proiecte de hotărâre ce s-au aflat în procedură de dezbatere publică pe parcursul anului 2019:
Documente de interes public și Proiecte de hotărâre ce s-au aflat în procedură de dezbatere publică pe parcursul anului 2018:

Documente de interes public și Proiecte de hotărâre ce s-au aflat în procedură de dezbatere publică pe parcursul anului 2015:

Documente de interes public și Proiecte de hotărâre ce s-au aflat în procedură de dezbatere publică pe parcursul anului 2014:

Documente de interes public și Proiecte de hotărâre ce s-au aflat în procedură de dezbatere publică pe parcursul anului 2013:

Documente de interes public și Proiecte de hotărâre ce s-au aflat în procedură de dezbatere publică pe parcursul anului 2012:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului propriu de venituri şi cheltuieli al oraşului Sulina pe anul 2012.
- Anexa nr.1 - Proiectul bugetului oraşului Sulina pe anul 2012.
- Anexa nr.2 - Lista cheltuielilor de capital finanţate din alocaţii bugetare, pe anul 2012 şi a creditelor de angajament pe anii 2013 - 2015 - program multianual.
- Principalii indicatori economici obţinuţi în urma desfăşurării activităţii Primăriei oraşului Sulina în primul trimestru din 2012.
- Principalii indicatori economici obţinuţi în urma desfăşurării activităţii Primăriei oraşului Sulina în trimestrul III din 2012.
Documente de interes public și Proiecte de hotărâre ce s-au aflat în procedură de dezbatere publică pe parcursul anului 2011:

- Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli al Centrului de Sănătate Sulina, pe anul 2011.
- Anexa nr.1 - Bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului de Sănătate Sulina - cheltuieli, pe anul 2011.
- Anexa nr.1a - Bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului de Sănătate Sulina - venituri, pe anul 2011.
- Anexa nr.2 - Lista cheltuielilor de capital finanţate din bugetul de venituri şi cheltuieli al Centrului de Sănătate Sulina.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local de venituri şi cheltuieli al oraşului Sulina şi a bugetelor instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al oraşului Sulina, pe trimestrul I al anului 2011.
- Anexa nr.1 - Contul de execuţie al bugetului local la data de 31.03.2011.
- Anexa nr.1a - Contul de execuţie al bugetului local la data de 31.03.2011 - Secţiunea de funcţionare.
- Anexa nr.1b - Contul de execuţie al bugetului local la data de 31.03.2011 - Secţiunea de dezvoltare.
- Anexa nr.2 - Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2011.
- Anexa nr.2a - Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2011 - Secţiunea de funcţionare.
- Anexa nr.2b - Contul de execuţie al bugetului instituţiilor publice şi activităţilor finanţate integral sau parţial din venituri proprii la data de 31.03.2011 - Secţiunea de dezvoltare.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului propriu de venituri și cheltuieli al orașului Sulina pe anul 2011.
- Anexa nr.1 - Bugetul propriu al orașului Sulina, rectificat pe anul 2011 - sinteză.
- Anexa nr.2 - Bugetul local rectificat pe anul 2011 - secțiunea de funcționare.
- Anexa nr.2.1 - Bugetul local rectificat pe anul 2011 - secțiunea de dezvoltare.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea execuției bugetului local de venituri și cheltuieli al orașului Sulina și a bugetelor instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, subordonate Consiliului Local al orașului Sulina, la data de 30.09.2011.
- Anexa nr.1 - Contul de execuție al bugetului local la data de 30.09.2011.
- Anexa nr.1a - Contul de execuție al bugetului local la data de 30.09.2011 - Secțiunea de funcționare.
- Anexa nr.1b - Contul de execuție al bugetului local la data de 30.09.2011 - Secțiunea de dezvoltare.
- Anexa nr.2 - Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2011.
- Anexa nr.2a - Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2011 - Secțiunea de funcționare.
- Anexa nr.2b - Contul de execuție al bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii la data de 30.09.2011 - Secțiunea de dezvoltare.
- Situația îndeplinirii indicatorilor de venituri și cheltuieli.
- Proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2012.
- Anexa nr.1.1 - Impozitul / taxa pe clădiri pentru persoane fizice.
- Anexa nr.1.2 - Impozitul / taxa pe clădiri pentru persoane juridice.
- Anexa nr.2.1 - Impozitul şi taxa pe teren pentru persoane fizice.
- Anexa nr.2.2 - Impozitul şi taxa pe teren pentru persoane juridice.
- Anexa nr.3.1 - Impozitul pe mijloace de transport pentru persoane fizice.
- Anexa nr.3.2 - Impozitul pe mijloace de transport pentru persoane juridice.
- Anexa nr.4 - Taxe pentru eliberarea certificatelor, avizelor şi autorizaţiilor administrate de Serviciul de Urbanism.
- Anexa nr.5 - Taxe pentru eliberarea autorizaţiilor pentru a desfăşura o activitate economică şi a altor autorizaţii similare.
- Anexa nr.6 - Taxe pentru folosirea mijloacelor de reclamă şi publicitate.
- Anexa nr.7 - Impozitul pe spectacole.
- Anexa nr.8 - Taxa hotelieră.
- Anexa nr.9 - Taxe speciale pentru Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor.
- Anexa nr.10 - Taxe speciale pentru activităţile desfăşurate de către compartimentele din cadrul Primăriei oraşului Sulina.
- Anexa nr.11 - Taxe locale pentru utilizarea temporară a locurilor publice în oraşul Sulina.
- Anexa nr.12 - Taxa anuală pentru vehicule lente.
- Anexa nr.13 - Alte taxe speciale locale.
- Anexa nr.14 - Taxe extrajudiciare de timbru.
- Anexa nr.15 - Amenzile prevăzute de Legea nr.571/2003 - privind Codul Fiscal.
- Anexa nr.16 - Procedura de acordare a facilităţilor fiscale prevăzute la art.286 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.
- Anexa nr.17 - Lista actelor normative prin care au fost instituite impozitele şi taxele locale pe o perioadă de 5 ani anteriori anului fiscal 2012.
- Proiect de hotărâre privind aprobarea cuantumului minim al chiriilor, redevenţa în cazul concesionării terenurilor din domeniul public şi privat şi pentru spaţiile din patrimoniul Consiliului Local, precum şi în cazul închirierii utilajelor şi echipamentelor, pentru anul 2012.
- Anexa nr.1 - Cuantumul minim al chiriilor percepute în cazul unor contracte de închiriere a terenului din domeniul public şi privat al Consiliului Local Sulina.
- Anexa nr.2 - Cuantumul minim al redevenţei pentru concesionări prin licitaţie publică a unor terenuri din domeniul public şi privat al Consiliului Local Sulina.
- Anexa nr.3 - Cuantumul minim al chiriilor percepute la închirierea prin licitaţie publică a spaţiilor din patrimoniul Consiliului Local Sulina.
- Anexa nr.4 - Cuantumul minim al chiriilor percepute în cazul închirierii de bunuri mobile şi mijloace fixe, din patrimoniul Consiliului Local Sulina.
Documente de interes public și Proiecte de hotărâre ce s-au aflat în procedură de dezbatere publică pe parcursul anului 2010:

Telefon:
+00 240 543 001
+00 240 543 661 (fax)
Adresa: str.I, nr.180, Sulina, jud. Tulcea, 825400. Pentru depunerea actelor în format electronic (fișiere .pdf și .doc), vă rugăm să folosiți următoarea adresă de e-mail: sulina_prim@yahoo.com. Adresă de e-mail alternativă: secretariat@primaria-sulina.ro
Link-uri utile:
Înapoi la cuprins